Riksarkivet får hjälp av amerikanska mormoner


Amerikanska mormoner från församlingen i Salt Lake City och Riksarkivet har inlett ett samarbete med att registrera svenskt arkivmaterial såsom kyrkböcker, domböcker och militära rullor samt att skanna dessa. Främst innehåller materialet information om familjeförhållanden och om enskilda människors situation.

Riksarkivet kommer att få kopior av digitalbilderna och av sökregister och hjälper också till med arbetet. I Granite Mount Record Vault i Salt Lake City finns redan mikrofilmerna som kommer att skannas av Genealogical Society of Utah.

Mormonernas nätverk av volontärer utför registreringen som kommer att vara sökbar på personnivå. Både Riksarkivet och mormonerna får fri tillgång till sökregistret på internet.
Mot en avgift görs bilderna tillgängliga av Riksarkivet.
 
-En av våra främsta uppgifter är att göra våra stora samlingar tillgängliga, och efterfrågan på just digitaliserad arkivinformation ökar stadigt. Samarbetet med mormonerna innebär en fantastisk möjlighet att snabbare föra över våra mikrofilmer till digitala databärare så att var och en på ett enkelt och effektiv sätt kan få tillgång till informationen, säger riksarkivarie Tomas Lidman till Nättidningen Svensk Historia.
 
Församlingen i Salt Lake City började redan 1948 mikrofilma den svenska folkbokföringen fram till 1860 och har sedan fortsatt samarbetet.

Det största genealogiska biblioteket i världen drivs av kyrkan: Family History Library.