Rikligt intag av mejeriprodukter under tonåren kan skydda mot typ 2-diabetes
Enligt en ny studie finns det ett samband mellan rikligt intag av mejeriprodukter under tonåren och lägre risk att utveckla typ 2-diabetes senare i livet. (Foto: AFP/Park Ji-Hwan)


Kanske har ni hört uttrycket ”att vara vän med korna” som man brukar säga till den som gärna lägger upp en stor klick grädde till våfflan eller föredrar mjölk till maten. Enligt en amerikansk studie har de som ätit mycket mejeriprodukter sedan tonåren stora hälsofördelar, ett rikligt intag från tonåren upp till vuxen ålder, kan sänka risken att senare i livet drabbas av diabetes med 43 procent.

Typ 2-diabetes är den form av diabetes som oftast kommer i vuxen ålder och anses kunna förbyggas genom livsstilsförändringar. Faktorer som stress, rökning och övervikt ökar risken för att drabbas.

Kosten har alltid varit i fokus när det gäller att försöka förebygga typ 2-diabetes. Dr Vasanti S Malik och hans kollegor vid the Harvard School of Public Health har studerat sambandet mellan intag av mejeriprodukter under tonåren och benägenhet att utveckla typ 2-diabetes i vuxen ålder. Studien har publicerats i tidskriften American Journal of Clinical Nutrition.

Totalt 37 038 vuxna kvinnor utfrågades om sina matvanor under tonårstiden och de följdes sedan upp under 1998-2005. Det visade sig att de kvinnor som hade ett högt intag av mejeriprodukter under sin tonårsperiod hade 38 procent lägre risk att utveckla diabetes i medelåldern än de som hade ett lägre intag av mejeriprodukter.

Forskarna såg också att de kvinnor som fortsatte att äta mejeriprodukter även som vuxna hade 43 procent mindre risk att utveckla diabetes typ 2. De upplevde också mer positiva hälsofördelar och lade på sig mindre i vikt när de var äldre, än de som hade haft ett lågt intag av mejeriprodukter under tonåren och sedan bibehöll de vanorna även som vuxna.

Studien följer två tidigare studier som publicerats i tidskrifterna American Journal of Clinical Nutrition och European Journal of Clinical Nutrition, och som visat att tre portioner mejeriprodukter om dagen kan gynna den metabola hälsan och även minska risken för typ 2-diabetes, rapporterar den brittiska tidskriften Diabetes.

I västvärlden ökar diabetes. I Sverige har omkring 300 000 svenskar, eller tre-fyra procent av befolkningen, typ 2-diabetes, enligt uppgifter från Svenska Diabetesförbundet.