Rika kineser flyr landet
Nästan 60 procent av miljonärerna på det kinesiska fastlandet har endera redan avslutat sina emigrationsprocesser eller överväger att utvandra. På bilden syns ett par som just blivit amerikanska medborgare i San Francisco. (Foto: Justin Sullivan/Getty Images)


Mer än hälften av Kinas miljonärer vill lämna landet. Den politiska och investeringsmässiga instabiliteten tillsammans med de otaliga sociala problemen har lett till att 60 procent av Kinas välbärgade endera redan emigrerat eller planerar att flytta mer av sina tillgångar till utlandet, enligt en nyligen publicerad rapport.

Det är China Private Wealth Study, som är ett samarbete mellan China Merchants Bank och Bain & Company, som avslöjar att antalet rika kineser som emigrerar har stigit kraftigt på senare år.

Det finns två skäl till detta, sägs det i en artikel i den kinesiska tidningen Economic Observer. Dels handlar det om att skydda tillgångarna och dels om att levnadsförhållandena är mer hälsosamma utomlands. Länder som USA och Kanada har lägre skatter, bättre utbildningssystem, renare luft, stabilare investeringsklimat och hälsosammare mat.

De rika har dessutom en ”klump i magen” när det gäller Kina, enligt rapporten. ”Många rika personer befinner sig i en hemsk omgivning där de inte kan överleva om de inte gör dåliga saker, så de måste bete sig illa. Allt eftersom de fortsätter att göra dåliga saker fruktar de att de kommer åka fast en vacker dag och förlora allt”.

Det finns även en generell brist på förtroende för Kinas framtid, särskilt bland dem som förvärvat sin rikedom på ett ärligt sätt, enligt Li Ding, chefredaktör på Chinascope; en analysgrupp som studerar kinesisk media.

– Kina är fortfarande en enpartistat, så privat rikedom är inte egentligen skyddad. Kommunistpartiet kan ta dina personliga tillgångar, din personliga rikedom, när de vill, utan problem. Och givetvis finns ingen rättssäkerhet. Lagen kan inte skydda din privata rikedom, så de är rädda berättade han för NTD Television.

I Kina räcker det ibland med att bli osams med fel befattningshavare för att utsättas för expropriering, sade Li.

– De kanske förargar någon myndighetsperson och så är deras rikedom borta och de kan bli kastade i fängelse. Vi har sett en hel del sådana här fall tidigare.

Kapitalflykten bådar illa för Kinas framtid som en produktiv ekonomi, sade Li.

– Tänk er själva, om de rika personerna tjänar pengar på landet och sen tar med dessa pengar utomlands, vad är då kvar i landet?

Han tillade:

– Om de här personerna gör sina val med fötterna, tjänar pengar och drar sin kos, hur kan Kina då upprätthålla sin tillväxt? Det är omöjligt.

Översatt från engelska.