Revolutionerande teknologi för datorprocessorer


Datorforskare vid University of Texas i USA har tagit fram en ny dataprocessor som har potential att uppnå miljardtals beräkningar per sekund.

Den revolutionerande processorn, som kallas Tera-op Reliable Intelligently adaptive Processing System (Trips), skulle kunna användas för att dramatiskt accelerera snabbheten i datoranvändningen.

Stephen Keckler, Doug Burger and Kathryn McKinley, samtliga professorer inom datorvetenskap, har arbetat på den bakomliggande teknologin i Trips-prototypen de senaste sju åren. Deras forskningsteam har designat och skapat både hårdvaran och den programvara som används.

– Trips-prototypen är första steget mot att extremt kraftfulla, flexibla processorer implementeras i teknologi i nanoskala, säger Burger i ett pressmeddelande.

Trips är en demonstration av ny kategori av processordesign som kallas Explicit Data Graph Execution (Edge). Till skillnad från konventionell design som processar en instruktion i taget kan Edge mycket effektivt processa stora datablock i ett svep.

Nuvarande processorteknologi ökar processorhastigheten genom att lägga till fler processorer, vilka individuellt kanske inte är snabbare än tidigare processorer.

Genom att lägga till processorer för man över ansvaret att uppnå bättre prestanda till utvecklarna av mjukvaror, vilka måste anta den svåra uppgiften att omarbeta sina applikationer så att de fungerar vid många processorer.

– Edge-teknologin erbjuder ett alternativt tillvägagångssätt när man inte kommer längre med många processorer, säger Keckler.

Chipset i Trips-prototypen innehåller två processorkärnor, vilka båda kan utföra 16 operationer per cykel med upp till 1 024 samtidiga instruktioner. Nuvarande högpresterande processorer är normalt konstruerade för att upprätthålla en maximal utförandehastighet på fyra operationer per cykel.

Prototypen innehåller två processorer per chip men forskningsteamet har som målsättning att utöka antalet vid ytterligare utveckling.

Översatt från originalartikel på engelska.