Rev i Bohuslän kan bli marint skyddsområde
Bratten är ett utsjöområde med branta sluttningar och stora djup. Där lever flera ovanliga och hotade arter. (Foto: Havs- och vattenmyndigheten)


Havs- och vattenmyndigheten föreslår att Bratten i Bohuslän ska bli ett marint skyddsområde.

Havs- och vattenmyndigheten har skickat ett förslag till Miljödepartementet, att havsområdet Bratten utanför Tanums kommun ska ingå i ett marint skyddsvärt område inom OSPAR, den internationella havskonventionen för skydd av den marina miljön i Nordostatlanten.

Bratten är ett utsjöområde med branta sluttningar, stora djup och ovanliga arter. I området som är 200-500 meter djupt och 121 000 hektar stort, lever flera ovanliga och hotade arter.

– Vi vill skydda det ovanliga området som är mycket artrikt. Eftersom havslandskapets sprickdalar är så speciella där innebär det att vissa områden är relativt opåverkade av mänsklig verksamhet, säger Lena Tingström på Havs- och vattenmyndigheten i ett pressmeddelande. Detta har fått till följd att arter som är känsliga för fysisk störning kan frodas i området.

Sedan tidigare är Bratten med i ett Natura 2000-område, och ingår i EU:s nätverk för skyddsvärda områden.

Sverige har redan föreslagit åtta områden i Kattegatt och Skagerrak som ska skyddas enligt OSPAR.

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en ny statlig myndighet som startade sin verksamhet den 1 juli 2011. De arbetar för att hålla hav, sjöar och vattendrag levande.

Ett beslut från Miljödepartementet väntas komma i vår.

Källa: Havs- och vattenmyndigheten