Reumatoid artrit kopplat till D-vitaminbrist
Att vistas i solen är inte bara skönt, det är den viktigaste D-vitaminkällan. Allt mer forskning visar att brist på D-vitamin har koppling till en rad sjukdomar. (Foto: AFP PHOTO/CARL DE SOUZA)


Ett amerikanskt forskarlag har gjort en oväntad upptäckt. Forskarna undersökte varför kvinnor i nordöstra USA är mer benägna att utveckla reumatoid artrit och de misstänkte att det kunde ha ett samband med luftföroreningar. I stället fann de en koppling mellan RA och brist på D-vitamin relaterat till otillräcklig exponering av solljus.

Reumatoid artrit (RA) är en autoimmun sjukdom och kallas också ledgångsreumatism. Det är en kronisk ledsjukdom som innebär att olika leder i kroppen blir inflammerade. RA kan också ge skador på hjärta, lungor och ögon. I Sverige drabbas cirka en procent av befolkningen, varav två av tre är kvinnor. Ännu vet man inte varför sjukdomen uppkommer.

Dr Veronica Vieira, docent vid Boston University School of Public Health har tillsammans med sin forskargrupp studerat de omgivande faktorerna i kvinnornas levnads miljö med en speciell teknik, s.k. ”spatial analysis”.

Resultatet av studien har nyligen publicerats online i tidskriften Environmental Health Perspectives.

Forskarlaget använde sig av data från långsiktig studie av amerikanska kvinnliga sjuksköterskor. Man analyserade hur kvinnorna bodde, deras hälsostatus och beteendemässiga riskfaktorer för olika sjukdomar under åren 1988 och 2002. Bland kvinnorna hade 461 kvinnor utvecklat RA, jämfört med en kontrollgrupp av 9220.

Det visade sig att kvinnor i stater som Vermont, New Hampshire och södra Maine var mer benägna att få diagnosen RA.

Forskarna drog slutsatsen att kvinnor som bor på nordliga breddgrader och får mindre solljus riskerar att få D-vitaminbrist och det var dessa kvinnor som hade den största förekomsten av RA. Dessutom ökade risken ännu mer om kvinnorna hade bott där sedan i början av studien i l988.

Tidigare forskning har påvisat att D-vitaminbrist har koppling med en rad andra autoimmuna sjukdomar såsom multipel skleros (MS) och Crohns sjukdom.

Forskare vid Harvard i USA som tittat på förekomsten av MS hos 190 000 amerikanska kvinnor har kunnat visa att kvinnor som tagit D-vitamin som kosttillskott löper 40 procent mindre risk att utveckla sjukdomen.

 

Källor:

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/…
www.multipelskleros.nu