Respektera lärare och värna om dygden Del 2
Konfucius.(Foto: Wikipedia)


Visa respekt för lärare och värna om sina goda egenskaper, sina dygder, var en viktig del bland de traditionella principer som förr i tiden praktiserades av det kinesiska folket. Eleven skulle visa respekt och artighet mot sin lärare och respekten måste vara genuin från hjärtat, och eleven skulle troget följa undervisningen som läraren förmedlade.

Konfucius och hans elever

Konfucius är en välkänd filosof och pedagog som levde mellan åren 551 f.Kr. – 479 f.Kr. Konfucius praktiserade sina egna läror och enligt legenden hade han
3 000 elever varav 72 lärjungar följde honom på nära håll. Hans sökande efter sanning, ideal, personlig integritet, anständighet, vänlighet, ödmjukhet, lojalitet och omsorg om vanliga människor inspirerade hans elever och många efterkommande generationer.

Konfucius elever kände djup respekt för honom, de behandlade honom som sin far, genomförde hans föresatser som sin egna, och betraktade hedervärda saker som sitt högsta syfte. En av hans elever Yan Hui, var ”nöjd med att vara fattig och fokuserade på att utöva Tao (Vägen)”, han kultiverade sig själv och följde strikt Konfucius läror.

En annan elev, Mi Zijian, upprätthöll lag och ordning genom att spela ett stränginstrument som var genomsyrad av harmonisk musik och dygd. Han uppmuntrade folk att stadga sig och arbeta hårt. En annan elev Zi Xia, sammanställde utvalda texter, förespråkade utbildning och vägledde allmänheten genom sin egen vänlighet.

Konfucius elever följde honom på en lång, och mödosam resa för att sprida hans lära till olika länder. När andra förtalade deras lärare, försvarade de honom och vidhöll hans ädla karaktär.

Eleven Zi Gong pekade högtidligt ut en lagöverträdares bristande medvetenhet om sina egna brister. Zeng Kan prisade Konfucius som en person med stor dygd som var så ”ren som om den spolats av flodvågor från en stor flod som höstsolen skiner på, och lika helig som det oändliga universum”. Han genomförde och fullbordade det goda förhållningssättet som Konfucius predikade. Han sade:

”En lärd person måste ha styrka och beslutsamhet, eftersom han axlar ett stort ansvar och har en lång resa framför sig. Skulle inte hans ansvar bli svårt om hans mål vore att genomföra välvilliga lösningar för hela landet? Skulle inte hans resa bli lång om han skulle upprätthålla rättvisa i evighet? ”