Resolution antogs för att hindra MR-förbrytare att komma in i Taiwan
Vice ordföranden för Taiwans lagstiftande församling, Zeng Yongquan, meddelade att man den 7 december antagit en resolution om att förbjuda människorättsförbrytare att komma in i Taiwan. (Foto: Epoch Times)


Det taiwanesiska parlamentet godkände en motion den 7 december för att kinesiska kommunistpartimedlemmar som misstänks eller stäms för människorättskränkningar inte ska få komma in i landet. 

Motionen kom från 16 lagstiftare från de två största politiska partierna och röstades enhälligt igenom tre dagar innan den internationella människorättsdagen, den 10 december. 

Resolutionen är inte en formell lag, och därmed inte bindande för regeringen, men den är en uppmaning till regeringen att beordra alla lokalregeringar att de inte ska inbjuda, välkomna eller ta emot kadrer från det kinesiska kommunistpartiet som misstänks för människorättskränkningar.

Lagstiftaren Chen Tingfei sade att resolutionen ändå är en viktig milstolpe för mänskliga rättigheter i Taiwan och att den sätter press på justitieministeriet och andra departement att ta problemet på allvar.

För närvarande tas initiativ till besök mestadels från representanter för kinesiska kommunistpartiet och Taiwans godkännande är i princip en formalitet. 

– Om vi bjuder in och ger officiella välkomnanden till personer som har brottsanklagelser mot sig utomlands bryter vi faktiskt de löften som vi gav när vi skrev under de internationella människorättsavtalen, sade Chen. 

Hon föreslår en aktiv process där kinesiska ämbetsmän och partikadrer granskas för eventuell inblandning i människorättskränkningar.

– När sådana identifieras ska de genast klassificeras som icke önskvärda och nekas inresa.

Stadsfullmäktige i Chiayi antog en liknande resolution samma dag. Fullmäktigeledamoten Cai Wenxu sade att listandet av ovälkomna människorättsförbrytare borde vara standardförfarande för varje regering i världen.  

Staden Kaohsiung och häraderna Changhua, Halien, Miaoli och Yunlin har också antagit liknande resolutioner.

Tidigare i år stämde taiwanesiska Falun Gong-utövare flera högt uppsatta kinesiska kommunistpartikadrer för folkmord och kränkande av medborgerliga och mänskliga rättigheter. Bland de som stämts för förföljelse av Falun Gong på det kinesiska fastlandet finns Huang Huahua, Zhao Zhengyong, Wang Zuoan och Yang Song.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/47218/