Resistenta bakterier upptäcktes i Antarktis
ESBL-bakterier har påträffats i Antarktis och forskarna misstänker att det kommer från människor som arbetar på forskningsstationer. (Foto: Torsten Blackwood/ AFP)


Multiresistenta bakterier har för första gången upptäckts i Antarktis. Den så kallade ESBL-bakterien, känd för att orsaka sjukdomsutbrott inom sjukvården, upptäcktes vid en expedition till den obebodda kontinenten. Forskarna som gjort fyndet är oroade, rapporterar Upsala Nya Tidning.

Förra året togs vattenprover några hundra meter från ett par forskningsstationer i Antarktis. Proverna filtrerades från det mesta av vattnet och sändes frystorkade till Sverige. När vattnet tinats upp kunde forskarna odla fram olika stammar av ESBL-bakterier.

Det är forskare vid Uppsala universitet, Linnéuniversitetet i Kalmar och två chilenska universitet som har gjort den oroväckande upptäckten.

– Ett otroligt tråkigt fynd och ytterligare ett exempel på att snart sagt ingen del av jorden går säker för de bakterier som vi människor sprider, säger Björn Olsen, professor i infektionssjukdomar vid Uppsala universitet och en av forskarna bakom studien, till Upsala Nya Tidning.

Den engelska förkortningen ESBL står för en typ av tarmbakterier som producerar betalaktamaser med utvidgat spektrum. Bakterierna utgör ett hot mot människors hälsa på grund av att de utvecklar ett enzym som är motståndskraftigt mot antibiotika.

Sedan 2007 måste alla ESBL-fall i Sverige anmälas till Smittskyddsinstitutet. Förra året toppade statistiken med 5680 fall.

Enligt forskarna är det troligtvis människan som är ansvarig för att bakterierna påträffats i Antarktis.

– I andra obebodda områden av världen har vi hittat ESBL-bakterier som spridits av fåglar, men i detta fall misstänker jag att de kommer från människor på forskningsstationerna. Vill vi bevara Antarktis som jungfrulig mark måste vi skapa mycket bättre metoder att ta hand om urin och avföring från människor som vistas där, säger Björn Olsen.

Forskarna tog även avföringsprover från pingviner men de uppvisade inga ESBL-bakterier.

– Just ESBL-bakterier är knappast ett hot mot djurlivet i Antarktis, men att vi människor sprider våra mikrober dit är ändå alarmerande. Vid en tidigare expedition påträffade vi salmonellabakterier hos pingviner, sälar och albatrosser. Salmonellautbrott bland pingviner har förödande följder för deras fortplantningsförmåga, säger Olsen.

Upptäckten har publicerats i facktidskriften Applied and Environmental Microbiology.