Resistent bakterie sprids snabbt i Kanada
En forskare tittar in i ett mikroskop på ett sjukhus i Australien där en ung man dog i en antibiotikaresistent bakterie besläktad med Staphylococcus aureus. (Foto: AFP/Getty Images/Greg Wood)


Läkare i Kanada har varnat för att en mycket smittsam bakterie som redan härjar i hela USA nu är på väg att ”kraftigt bryta ut” i Kanada. Enligt en rapport i den medicinska tidskriften, Canadian Medical Association Journal, har en meticillin-resistent Staphylococcus aureus, (CA-MRSA), som vanligen kallas för Staph A, spridit sig med ”alarmerande snabbhet” över hela landet det senaste året.

Bakterien Staph A lever ofta i näsan eller i huden utan att orsaka problem, men om den kommer in i kroppen kan den orsaka till exempel variga sår, blodinfektioner och lunginflammation. De som insjuknar av bakterien brukar vanligtvis vara personer som har sänkt immunförsvar till följd av en annan sjukdom. Bakterien överförs mellan människor, och kan även överföras från människor till djur.

Smittsam stam sprids bland allmänheten

Förr i tiden överfördes Staph A endast på sjukhusen, där det myckna användandet av antibiotika gynnade tillväxten av olika slags bakterier som blev motståndskraftiga mot antibiotika. Men enligt rapporten började en ”kraftigt sjukdomsalstrande” stam av CA-MRSA sprida sig bland allmänheten i Australien 1993 och har sedan dess upptäckts i många länder. Skillnaden med denna bakterie är att den ofta orsakar infektioner hos fullt friska personer som aldrig varit inlagda på sjukhus.

Fastän bakteriestammen Staph A, MRSA (meticillin-resistent Staphylococcus aureus) som finns på sjukhusen är resistent mot flera antibiotika och den stam som sprids ute i samhället är känslig för tre sorters antibiotika, är den ändå mera sjukdomsalstrande. Hälsoarbetare fruktar att med tiden kommer CA-MRSA också att utveckla resistens till fler sorters antibiotika.

I Victoriaregionen, som tros vara den kanadensiska bakteriehärden för Staph. A har antalet infektioner på sjukhus minskat medan omkring 70 procent av fallen idag smittas ute i samhället. Sedan april 2006 har det upptäckts över 800 fall i samhället. Under de senaste två åren har sex personer dött av CA-MRSA-relaterade infektioner enligt hälsomyndigheterna i Vancouver, Vancouver Island Health Authority (VIHA).

– Den här är en mycket specifik stam, i alla fall i västra Kanada och tycks vara mer utbredd än den sjukhusbundna bakteriestammen, säger läkare Pamela Kibsey, chef för förebyggande och kontroll av infektioner på VIHA.

– Den här stammen ute i samhället är allvarligare än den sjukhusbundna stammen.

Kibsey säger att när patienter som får mediciner direkt i blodkärlen, vilka är en högriskgrupp för CA-MRSA, kommer in på akutmottagningarna överför de infektionen till andra patienter vilka sedan oavsiktligt infekterar andra familjemedlemmar och vänner. Infektionen överförs också när infekterade drogmissbrukare smittar ner drogerna i hanteringen och sedan säljer till en ”alarmerande mängd” av användare som tar droger på fritiden och vilka i sin tur sprider bakterien bland annat på gym och skolor.

Smittspridningen värre i USA

Infektionshastigheten av CA-MRSA är dock mycket värre söder om gränsen (till USA) där den koncentreras till gym, omklädningsrum och dagis, med allvarliga lunginflammationer hos även små barn. Kibsey säger att trots stränga metoder för infektionskontroll har den antibiotikaresistenta sjukhusstammen spridit sig genom hela det medicinska systemet i USA där sjukhuspersonalen överför den till en bredare allmänhet.

– Omkring 50 procent av deras inneliggande patienter får MRSA och omkring 80 procent av patienter på intensivavdelningarna får det, vilket man inte alls har hört talas om i andra länder.

Det vanligaste symtomet på CA-MRSA är en liten böld eller finne på huden som kan vara smärtsam, svullen och varar sig. Fastän många Sstaph A infektioner slutligen torkar ut av sig själva kräver vissa att man öppnar dem, rensar ut varet och ger antibiotikabehandling.

MRSA infektioner som inte behandlas kan utvecklas till allvarliga infektioner som kan vara livshotande. Eftersom den vanligen sprids via händer säger läkare att nyckeln till att förebygga infektion är regelbunden handtvätt.

Få fall i Sverige

Enligt sjuksköterskan Kerstin Mannerquist på Smittskyddsinstitutet har vi en helt annan situation i Sverige med väldigt få problem av MRSA-infektioner.

– Vi har fall med MRSA men ingen smittspridning på sjukhusen och knappt 40 procent av de smittade hade fått smittan utomlands, säger Kerstin Mannerquist.

Staph A, MRSA, finns också bland allmänheten i Sverige men inte alls i samma utsträckning som i USA. De nordiska länderna och Holland har klarat sig bäst när det gäller smitta och förebyggande.

– Bland allmänheten i Sverige upptäcktes omkring tusen fall med påvisade MRSA-bakterier förra året, säger Johan Struve, överläkare på Smittskyddsinstitutet, och de flesta hade inga symtom.

Hur skall man då skydda sig?

– Eftersom smittan inte är luftburen utan smittar via direktkontakt är basal handhygien det viktigaste. I sjukvården har vi helt andra krav och rengör med handsprit men i samhället får vi använda tvål och vatten, råder Kerstin Mannerquist.

Fakta om MRSA

Methicillin är ett syntetiskt antibiotikum besläktat med penicillin och används mestadels vid behandling av infektioner orsakade av stafylokocker som producerar betalaktamas.

Meticillinresistenta gula stafylokocker (MRSA) är en av de bakterier med minskad känslighet för antibiotika, och som då måste behandlas med ett fåtal mycket dyra, intravenösa antibiotika med besvärande biverkningar. MRSA-bakterier kan finnas i sjukhusmiljöer, så kallad ”sjukhussjuka”. Bakterien orsakar sårinfektioner efter operationer. Inkapslade bakterier ger upphov till bölder eller varhärdar. Infektioner med bakterieväxt i blodet och på hjärtklaffar är mycket allvarliga och förknippade med hög dödlighet. Gula stafylokocker kan också orsaka lunginflammation, hjärnhinneinflammation och infektion i skelett och leder.

MRSA sprids framför allt inom och mellan vårdinrättningar och har snabbt blivit det i särklass största vårdhygieniska problemet runt om i världen. Det tycks som vissa MRSA-stammar har egenskaper som gör att de sprids mycket lätt, en annan orsak kan vara bristande hygienrutiner. När väl MRSA etablerats på ett sjukhus eller annan vårdinrättning kan de vara utomordentligt svåra att bli av med. MRSA finns numera som en del av ”normalfloran” på sjukhus i samtliga länder utom de nordiska och i Holland.

Källa: Smittskyddsinstitutet i Sverige

Översättning och kompletterande rapportering: Pirjo Svensson, Epoch Times Sverige

Översatt från: http://en.epochtimes.com/news/7-1-11/50322.html