Renen utsätts för stress och lidande i slakttider
Svenska renar i frihet (Foto: Håkan Lindgren / AFP)


För WSPA (World Society for the Protection of Animals) är det inte ointressant hur renkött hamnar på ditt julbord. Det vill säga de har undesökt hur renslakten går till i Sverige och Finland och fann att renarna utsätts för lidande i stor skala vilket de finner oacceptabelt.

Rennäringen har blivit alltmer kommersialiserad i dagens samhälle där storskaligheten gjort sitt intåg. När renarna samlas in och under infångandet och transporten blir de utsatta för hårdhänt behandling. Djuren blir panikslagna och stressade, skriver WSPA i ett pressmeddelande.

Organisationen ska nu kontakta Nordiska ministerrådet för rådet 2008 antog en deklaration om att djur ska betraktas som kännande varelser, att de har ett egenvärde och skall respekteras för detta. WSPA uppmanar nu rådet att skrida till handling.

Renarna lever fritt större delen av året med liten kontakt med människor. Inför slakten samlas de ihop i stora grupper med hjälp av snöskoter och helikopter.

– Tätt packade i transportfordonen blir renarnas horn som vapen. De fastnar i sidorna på transportfordonen och de kan till och med komma att skada varandra innan de kommer fram till slakterierna, säger Roger Pettersson generalsekreterare för WSPA Sverige, som undersökt verkligheten för renarna.

WSPA har dokumenterat två slaktmetoder och funnit att båda strider mot lagstiftningen i Sverige såväl som i Finland, och avser att få dem stoppade.

WSPA är en internationell djurvälfärdsorganisation som finns i mer än 150 länder och de är engagerade i kampen mot alla former av misshandel och utnyttjande av djur.