Ren-glädje över tidig vårsol
Våren var särskilt efterlängtad bland renarna i år. (Foto: AFP/Håkan Lindgren/arkiv)


Den stränga vinterns hårda isskorpa över betesmarkerna höll på att medföra en katastrof för många renar, men en tidig vårsol och ett bidrag på 37 miljoner från regeringen till stödutfodring, har medfört att de flesta renarna är i god kondition.

– Det är positivt att det blev en tidig vår i många områden. Nu betar renarna på barfläckarna och har det förhållandevis bra, säger Carl-Gustaf Lundgren, styrelseledamot i Sametinget och själv renskötare i Östra Kikkejaurs sameby i Arvidsjaur kommun, i ett pressmeddelande.

Under vintern täckte en ogenomtränglig isskorpa betesmarkerna, vilket medförde att renägarna blev tvungna att stödutfodra med pellets. En mycket kostsam historia. Inte sedan 60-talet har förhållandena varit så svåra. Då svalt mängder av renar ihjäl och många samefamiljer tvingades byta försörjning.

På grund av katastrofläget tilldelade regeringen i år 37 miljoner kronor till rennäringen i katastrofskadeskydd. Den varma och tidiga våren har dock medfört att bara 25 miljoner kommer att rekvireras av samebyarna, resterande pengar går till andra ändamål.

De renar som utfodrats i hägn mår bra, men de som befunnit sig i skogarna är i varierande kondition.

– Problemet är de renar som hann sprida sig i skogarna innan stödutfodringen kom igång. De är svåra att samla ihop. Risken är stor att det blir strörenar kvar i vinterbetesområdena nedanför odlingsgränsen, påpekar Carl-Gustaf Lundgren.

Läget ser ändå bra ut överlag, men hur vintern påverkat återväxten kan dock inte helt bedömas förrän vid kalvmärkningen.