Rekordmånga skrev inträdesprov
Ett stort antal studenter väntar på att få skriva de nationella universitetsproven


Att få en utbildning i Kina är inte det lättaste. Inträdesproven är svåra och konkurrensen är hård. I år anmälde sig närmare 10,1 miljoner studenter till universitetens nationella inträdesprov.

Trots att 9,5 miljoner studenter skrev proven, som kallas ”gaokao” på kinesiska, kommer bara 5,67 miljoner att gå vidare till högre utbildning. Både antalet anmälda och antalet som faktiskt skrev proven har satt nya rekord.

Det rapporteras att proven började på morgonen den 7 juni och varade i två dagar för studenter på landsbygden, och tre till fyra dagar för studenter i vissa städer, såsom Shanghai, Shandong, Guangdong, Hainan och Jiangsu.

I de flesta provinser skriver studenterna språkproven på morgonen och matematikproven på kvällen den första dagen. Morgonen därpå testas man i humaniora, såsom historia och samhällskunskap, samt i naturvetenskap såsom kemi och fysik. På kvällen skriver man prov i engelska.


Föräldrar väntar i regnet på sina barn som skriver prov

Föräldrar väntar i regnet på sina barn som skriver prov

För att förebygga fusk har utbildningsministeriet bestämt att proven inte får lämnas in förrän tidigast 30 minuter före det att tiden gått ut. Tidigare kunde man lämna in dem efter en timme. Varje prov pågår i två till två och en halv timme.

Utbildningsministeriet kräver dessutom att alla lokala provadministratörer håller uppsikt över studenterna så att trådlös kommunikation inte förekommer. Om det finns möjlighet att videofilma ska banden behållas i minst sex månader.

Universitet och högskolor börjar behandla ansökningarna tidigt i juni och är klara den 20 augusti.

Översatt från engelsk” target=”_blank”>