Rekordår för miljöbilar
Bilden visar ett byte av oljefilter till biobränslefilter. Verkstaden byter också dieselmotorer till biobränslemotorer. (Foto: AFP/Robyn Beck)


Brist på besked från regeringen om miljöbilsbonus gör att försäljningen av miljöbilar bromsat upp, anser branschorganisationen Bil Sweden. Men trots det steg försäljningen under 2006 med 156 procent.

I rena siffror innebär det att 36 611 miljöbilar registrerades under förra året enligt Bil Sweden. Miljöbilarna står för 13,5 procent av alla nyregistrerade personbilar under året.

Sammanlagt registrerades 282 632 nya personbilar 2006 – tre procent fler än under 2005.
Men det kunde ha varit än fler miljöbilar som rullar på vägarna:

– Ökningen har avstannat på grund av politikernas senfärdighet med att lämna besked om de 10 000 kronor i miljöbilspremie, som alliansen utlovade i valrörelsen. Min bedömning är att det är många privatpersoner som väntar och ser hur det ska bli, säger Bertil Moldén, vd för Bil Sweden, till TT.

Intresseorganisationen Gröna Bilister kan knappast säga det bättre. Den anser att frågetecknen inför 2007 är så stora att organisationen i år inte kan komma med någon miljöbilsprognos:

”Kommer någon miljöbilsbonus,
blir det några åtgärder för att stärka etanolförsäljningen, Trängselavgifterna, kommer de tillbaka och undantas miljöbilar?”, undrar Gröna Bilisters talesman Mattias Goldmann.

Miljöminister Andreas Carlgrens presstalesman Tomas Uddin säger till TT att regeringen jobbar med frågorna, men att inget är klart.

– Men miljöbilsbonusen ska fram och vi räknar med besked under våren, säger han.

Bil Swedens vd kräver också att regeringen agerar för att på allvar ge de alternativa bränsleformerna den starthjälp som behövs:

– Prisskillnaden måste bli större. I dag är det billigare att tanka bensin än att fylla på med etanol för den som kan välja. Momsen på etanol borde därför sänkas till sex procent, säger Bertil Moldén.

– EU-regler gör det svårt premiera
ett energislag på det sättet, men vi satsade strax före jul 150 miljoner för att det ska byggas fler biogastankställen, vilket visar vår vilja, säger Tomas Uddin.

I december registrerades 23 745 nya personbilar. Det är en minskning med fem procent jämfört med motsvarande månad förra året. Trots det är Bertil Moldén optimist inför 2007.

– Vi går in i 2007 med en bra orderbok och under förutsättning att inte myndigheterna hittar på något ser 2007 lovande ut, säger han.

Branschen glädjer sig också åt att det registreras allt fler dieselbilar. Under december var drygt var fjärde nyregistrerad bil en diesel.

– Vi närmar oss nu Europasnittet där varannan nyregistrerad bil är en dieselbil och det är bra ur miljösynpunkt, säger Moldén.

Försäljningen av lastbilar slog också nytt rekord under 2006 och ökade med 12,1 procent jämfört med 2005. Under året nyregistrerades 45 565 nya lastbilar.