Rekordår för fängslande av journalister världen över


Antalet journalister som fängslats runtom i världen är det största på 14 år, meddelade Kommittén till skydd för journalister (CJP) på onsdagen.

Totalt har organisationen registrerat 145 reportrar, redaktörer och fotografer som sitter bakom galler.

Kina och Iran toppar listan med 34 fängslade journalister vardera. ”Både Kina och Iran är mycket beroende av att använda vaga anti-statsanklagelser,” enligt CPJ:s uttalande.

Ännu idag är flera Epoch Times-medarbetare fängslade i Kina. I december 2000 blev fler än 30 medarbetare arresterade i Kina och under de senaste åren har kolumnister från Epoch Times också blivit arresterade i Kina.

CPJ rapporterar för Kina en 40-procentig ökning i antalet journalister som satts i fängelse i år.

– Ökningen i antalet journalister som sitter fängslade runtom i världen är en chockerande utveckling, sade CPJ:s verkställande direktör Joel Simon i ett uttalande.

– Detta drivs till stor del på av en handfull länder som systematiskt fängslar journalister – länder som är i krig med själva informationen, sade han.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/47190/