Rekordanslag till Kinas inre säkerhet
Utländska jornalister grips av kinesiska poliser på en gata som leder till en demonstrationsplats i Shanghai den 6 mars. De kinesiska myndigheterna har visat ökad nervositet över internets kraft att kunna mobilisera vanliga medborgare efter oroligheterna i arabvärlden och de efterföljande uppmaningarna på nätet till "jasminprotester" mot regeringen även i Kina. (Foto: Philippe Lopez/Getty Images )


Den kinesiska motsvarigheten till en lagstiftande församling hade årsmöte den 3 mars. Utanför fortatte säkerhetsstyrkor att gripa dissidenter och skrämma västerländska journalister.

Mötet i nationella folkkongressen och den politiska konsultativa konferensen kallas de ”två sammanträdena”. De inleddes samma helg som det gick ut nya uppmaningar till protester i samma stil som de arabiska jasminrevolutionerna i städer runt om i Kina.

Regimens oro över att sådana aktiviteter skulle kunna gå överstyr kunde ses genom att säkerheten runt Peking höjdes. Under sammanträdena meddelades även att anslagen till militär och inhemska säkerhetsstyrkor ska höjas.

I Peking har säkerhetsstyrkorna växt och man har numera 700 000 man, enligt myndigheterna. Li, som bor i Peking, sade till Epoch Times att patruller och vakter äs synliga överallt och polisen vaktar med automatvapen på Östra Chang An-avenyn.

He, som också bor i Peking, sade att atmosfären i staden är särskilt spänd i år på grund av talet om en jasminrevolution. Han sade att polisen kollar människor bara för att de råkar titta för länge på något och att även utländska reportrar utsätts för våld från säkerhetsstyrkorna.

Peking använder även högteknologiska metoder för att bevaka invånarnas mobiltelefoner, enligt officiella medier.

Flera universitet i Peking, Jiangsu och Shanxiprovinsen har fått instruktioner att man ska förbjuda personal och studenter att lämna campus, enligt uppgifter på internet.

Yrkeshögskolan Chongqing Kechuang i Sichuanprovinsen stängdes efter att polisen gripit två studenter som spridit information om jasminrevolutionen på nätet, enligt Deutsche Welle den 28 februari. Radio Free Asia rapporterade att Xi’an Shiyou-universitetet också stängts vid ett tillfälle.

Myndigheterna har gripit många människorätts- och demokratiaktivister och åtalat åtta personer för statsomstörtande verksamhet.

Kommunistpartiets företrädare säger till folket att de ska göra deras liv bättre.

Jia Qingling, ordförande på den politiska konsultativa konferensen sade under öppningen den 3 mars att regimen kommer förbättra folks livsvillkor och och att regeringstjänstemännen uppmanas att ta kontakt med folket.

Premiärminister Wen Jiabao föreslog under överlämnandet av en arbetsrapport under nationella folkkongressen den 5 mars att man ska minska den årliga BNP-tillväxten till 7 procent. Han sade att inflationsbekämpning och att öka inkomsterna för låginkomsttagare kommer vara regimens två huvudmål.

Wen erkände att allmänhetens stora orosmoment, såsom inflation, höga boendekostnader och höga priser på konsumtionsvaror, korruption och illegala markövertaganden inte har lösts på ett fundamentalt sätt. Han medgav även att korruption och den ökande välståndsklyftan har skapat stor social oro.

Trots detta är militär expansion och upprätthållande av intern stabilitet fortfarande bland regimens främsta prioriteter.

Wen sade att Kina kommer fortsätta att bygga ett starkt militärt system och att den militära budgeten kommer öka med 12,7 procent under 2011, till 600 miljarder yuan.

Bland annat ska dessa pengar gå till höjda löner för soldater och officerare, med ökningar på upp till 40 procent, vilket i praktiken ska köpa de vanliga soldaternas lojalitet.

Finansministeriet släppte en rapport den 6 mars där sades att budgeten för inhemsk säkerhet gått upp till 624,4 miljarder yuan, vilket är en ökning med 21,5 procent från förra året. Det här är första gången som budgeten till den inhemska säkerheten överstiger militärbudgeten.

Det här visar på Pekings övertygelse att hotet från inre oroligheter är mycket större än det från externa faktorer. Det visar även Kinas interna dynamik, där massprotester, varav vissa är öppet regeringsfientliga, inträffar regelbundet. Det var Radio France Internationales bild av situationen efter att ha talat med nyhetskommentatorn Cheng Xiang.

Cheng menar att regimen i stället borde investera i välfärd.

– Folkets livsvillkor är uppenbarligen inte regimens högsta prioritet, sade ekonomiske och politiske kommentatorn Chen Pokong till New Tang Dynasty (NTD) TV i ett program nyligen.

– Om man betänker att de militära utgifterna utgör 6 procent av landets totala budget, vilket är den största posten förutom inhemsk säkerhet, och med tanke på den tvåsiffriga ökningen av militärbudgeten under de senaste 20 åren kommer den kinesiska regimen fortsätta spendera stort på att att stärka militären för att kunna hålla sig kvar vid makten, trots växande social oro, sade Chen.

– För att ge Kinas 2,5 miljoner soldater löneförhöjning måste regimen trycka mer pengar, vilket kommer accelerera inflationen ytterligare, sade professor Showing Young på National Sun Yat-Sen University i Taiwan till Epoch Times.
Han tillade att den okontrollerade inflationen oundvikligen kommer leda till sociala oroligheter.

– Landminorna för oroligheter i det kinesiska samhället har redan planterats, och när de till sist exploderar, den ena efter den andra, kommer det bli mer våldsamt och skrämmande än den jasminrevolution vi nu sett, sade Young.

Representanter för Kinas kongress, som har en rent ceremoniell funktion, tillåts inte tala. Bara högt uppsatta ledare och ordförandena för de två sammanträdena har den förmånen.

– Representanterna kan bara tala vid små möten. Det här är en regel som Mao Zedong införde för att hindra folk från att komma med avvikande åsikter på de två sammanträdena, så vad medlemmarna talar om på de två sammanträdena har egentligen ingen betydelse alls, sade Chen Pokong på NTD:s program.

– De två sammanträdena har aldrig tidigare resulterat i något av substans och årets upplaga är inget undantag, sade Li Tianxiao, en annan kommentator, till NTD.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/china/chinas-rubber-stamp-congresses-meet-and-ramp-up-security-spending-52560.html