Reinfeldts regering överraskar
Statsminsiter Fredrik Reinfeldt presenterade i går den nya regeringens 22 ministrar. (Foto: Epoch Times/Li Zhihe)


I fredags presenterade Sveriges nye statsminister Fredrik Reinfeldt ministrarna i den alliansregering som ska ”förnya Sverige”. I sin regeringsförklaring sade han att Sverige för första gången på 25 år kommer att ha en majoritetsregering som söker bred förankring och ”lyssnar på alla medborgare.”

Bland de 22 ministrarna var Carl Bildt som utrikesministern den största överraskningen. Bildt var statsminister 1991-1994.

– Sverige ska föra en mer aktiv utrikespolitik och ta ett större ansvar för mänskliga rättigheter, frihet, säkerhet, demokrati, välstånd och hållbar utveckling i världen. Sverige ska vara en aktiv och pådrivande kraft i Europeiska unionen, sade Reinfeldt.

Angående utnämningen av Carl Bildt, oväntad både för dennes tidigare tveksamhet till att ingå i regeringen och de meningsskiljaktigheter som funnits mellan honom och statsministern sade Reinfeldt:
 
– Carl är en mycket uppburen, kompetent, djupt kunnig utrikespolitiker som kommer att vara en trygg och säker kraft i utformandet av regeringens utrikespolitik och i regeringen som består av många statsråd utan den här typen av erfarenhet.
 
Och gammalt groll är utrett:
 
– Carl har under en längre tid varit en mycket viktig rådgivare och samtalspartner för mig, därför var det naturligt för mig att fråga honom om detta uppdrag och jag är glad att han tackade ja.    

På de tunga ministerposterna är det moderat dominans, där Anders Borg som finansminister var oväntad eftersom han varit tjänsteman och har lite erfarenhet av politiskt arbete.

Moderaten Mikael Odenberg blir försvarsminister, Sven-Otto Littorin arbetsmarknadsminister och centerns Maud Olovsson näringsminister.

Folkpartiets partiledare Lars Lejonborg tar plats som utbildningsminister och kristdemokraternas Göran Hägglund som socialminister. Med andra ord får partiledarna poster som matchar deras hjärtefrågor, vilket Fredrik Reinfeldt menar är en bra sak

Den förra regeringen har fått kritik för en hög arbetslöshet trots en rådande högkonjunktur. Den nya regeringen har satt som högsta prioritet att skapa fler jobb och att det startas fler företag.

– Sverige behöver ett kraftfullt program för fler jobb i hela Sverige, som gör det mer lönsamt att arbeta och enklare att anställa. Trösklarna in på arbetsmarknaden måste sänkas och en ökad arbetsinsats eller ett större ansvarstagande belönas, sade Reinfeldt.

Företagsklimatet ska förbättras genom skattesänkningar och minskad byråkrati och Reinfeldt sade att det finns ett behov av att reformera delar av socialförsäkringssystemet för att ”uppmuntra till arbete och öka stabiliteten i de offentliga finanserna”.

Inom Europa ska Sverige spela en nyckelroll genom att verka för ett öppet, effektivt och dynamiskt EU.

– Sverige ska ha en human flyktingpolitik och vara en fristad för dem som flyr undan förföljelse och förtryck. Rätten till asyl ska värnas och den utveckling vi ser i Europa, mot mer av stängda gränser, ska motverkas. Var femte person som bor i Sverige har utländsk bakgrund. Vi vill leva i ett öppet samhälle som präglas av gemenskap och mångfald, där alla har samma möjligheter, sade Reinfeldt.

I regeringsförklaringen togs även frågor om en trygg äldreomsorg, satsning på forskning och hårdare straff för grova brottslingar upp som viktiga punkter. Nämnas kan också mål som att arbeta för demokratisering i diktaturer som Vitryssland, öka funktionshindrades mänskliga rättigheter och utredning av kommunismens brott.