Reinfeldt utlovar fler reformer vid riksdagens öppnande
Riksdagen har börjat sitt nya arbetsår. (Foto: Riksdagen/Melker Dahlstrand)


Riksdagen öppnade igen på tisdagen med sedvanlig sång och musik, tal av H.M. Konung Carl XVI Gustaf och statsministerns regeringsförklaring.

Medan kungen erinrade om de millenniemål som bland annat ska halvera världens fattigdom lovade statsministern ytterligare ”reformer som syftar till att skapa tydliga drivkrafter till arbete”.

– Vi har inlett arbetet för att göra det mer lönsamt att arbeta, för att få fler att vilja anställa och för att få fler företag att starta, stanna och växa i Sverige, sade Reinfeldt.

Sänkt inkomstskatt har införts och ska följas av ett andra steg i januari 2008. Förändringar i arbetslöshetsförsäkring har genomförts.

Företagare får bidrag att anställa arbetslösa genom så kallade nystartsjobb. De som anställer nyanlända invandrare får bidrag genom instegsjobben. Långtidsarbetslösa får stöd till kombinerat jobbsökande och utbildning genom ett program som heter jobb- och utvecklingsgaranti.

Ytterligare skattereformer har beslutats, bland annat ska den statliga fastighetsskatten avskaffas vid årsskiftet och förmögenhetsskatten följer samma spår.

Regeringen planerar
en lång rad andra reformer. Förutsättningarna för företagare ska ses över, tandvården reformeras, infrastrukturen moderniseras, och universitets- och högskoleutbildningen förbättras. Reinfeldt sade att regeringen vill satsa på folkhälsa med fokus på alkohol- och narkotikamissbruk, tandvården, samt barn och föräldrar.

Inför öppnandet av riksdagen kommenterade socialdemokraternas partiledare Mona Sahlin alliansregeringens första år vid makten i en debattartikel i Svenska Dagbladet. Hon konstaterade att de rika blir rikare, arbetsmarknaden blir otryggare, räntorna stiger så att det blir dyrare att bo, 300 000 personer har lämnat a-kassan och sjuka får lägre ersättning.

Miljö är ett prioriterat område. Regeringen har inriktningen att den som förorenar ska betala, därmed kan förslag om koldioxid- och energibeskattning komma inom kort.

Sverige liksom många andra
europeiska länder ska satsa på internationella fredsinsatser. Men regeringens besparingar på materialinköp inom försvaret möttes av starkt motstånd från före detta försvarsminister Mikael Odenberg som nyligen avgick. Odenberg menar att besparingarna gör det omöjligt att klara av de internationella åtagandena.

På den internationella fronten ska Sverige bland annat samverka mot brottslighet, främja mänskliga rättigheter och bekämpa fattigdom.

– Sverige ska förena tydlighet för de mänskliga rättigheterna med hängivenhet inför internationellt samarbete, sade Reinfeldt.

I somras fick Fredrik Reinfeldt kritik i media för att vara feg i mötet med den kinesiska kommuniskregimens ledare Hu Jintao som kom på statsbesök. Han svarade undvikande på frågan om han har tagit upp frågan om mänskliga rättigheter med sin Hu. I regeringsförklaringen lovade han dock:

– Sverige ska också fortsatt vara en fristad för dem som söker skydd från förföljelse och förtryck.