Reinfeldt undviker Danielsson-bråk


Statsminister Fredrik Reinfeldt lägger sig inte i bråket om förre statssekreteraren Lars Danielssons framtid. Det är ett personalärende på UD, anser han.

Miljöpartisten Ulf Holm tycker att utrikesminister Carl Bildts agerande mot Lars Danielsson liknar mobbning. Orsaken är att Danielsson fått ett rum på sin gamla arbetsplats, utrikesdepartementet, men till skillnad från andra återvändande statssekreterare varken fått några arbetsuppgifter eller lön.

– Är det den som mobbar eller den som mobbas som ska förflyttas? frågade Holm Reinfeldt i riksdagens frågestund, med anspelning på den borgerliga regeringens syn på mobbning i skolan.

– Möjligen gör vi oss själva lite löjliga om hela frågan om mobbning nu ska vara kopplad till Lars Danielsson, svarade Reinfeldt.

Han pekade på att mobbningsoffer sällan får någon uppmärksamhet eller stöd i medier. Dessutom har de inte två års avgångsvederlag att falla tillbaka på, som i Danielssons fall.

Utrikesminister Carl Bildt har sagt att justitieombudsmannens kritik mot Danielsson för hans hantering under flodvågskatastrofen knappast gör honom lämplig för de ambassadörsposter han sökt.

Just nu pågår försök från Danielssons fackförbund att lösa konflikten.

– Det är ett enskilt personalärende i UD och hanteras där, kommenterade Fredrik Reinfeldt.

– Jag ser gärna att det löses skyndsamt.