Reinfeldt inte bunden av EU-festtext
Fredrik Reinfeldt i röd slips, snett upp till höger om Angela Merkel (i orange kavaj). (Foto: AFP /Patrick Kovarik)


En festtext utan förpliktelser, säger statsminister Fredrik Reinfeldt om deklarationen om EU:s historia och framtid som antogs vid EU:s 50-årsjubileum i dag.

Att den slår fast att EU behöver nya grundvalar till 2009 känner han sig inte bunden av.

-Det är ett dokument framtaget av EU-ordföranden Tyskland för att hedra det här högtidlighållandet. För mig har det inga politiska bindningar, sade Reinfeldt till svenska journalister i Berlin efter det informella EU-toppmötets inledande middag i går kväll.

-Skulle jag ha antagit det med något slags verkan hade jag gått till EU-nämnden i riksdagen först.

Deklarationen skrevs under vid en ceremoni i Berlin i dag, i EU-medborgarnas namn, av den nuvarande EU-ordföranden, den tyska förbundskanslern Angela Merkel, EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso och EU-parlamentets talman Hans Gert Pöttering.

Deklarationen är, i den svenska versionen, på tre glest disponerade sidor.

-Det är en välskriven text om Europas framgångar, säger Reinfeldt.

Den talar om Europas blodiga historia och uppdelningen mellan öst och väst men konstaterar att ”vi medborgare i Europeiska unionen är nu lyckligtvis förenade”.

Den handlar om de värderingar och värden som det europeiska samarbetet är grundat på, framgångar som samarbetet inneburit och vilka utmaningar som väntar.

”Den europeiska modellen kombinerar ekonomisk framgång med socialt ansvar. Den gemensamma marknaden och euron gör oss starka och därigenom kan vi anpassa oss till den tilltagande globaliseringen av ekonomin och den ständigt ökande konkurrensen på de internationella marknaderna i enlighet med våra värderingar”, heter det.

Enligt Fredrik Reinfeldt finns det en vilja bland EU-ledarna att till toppmötet i juni i Bryssel slå fast vad som behöver tas bort från den nedröstade förslaget till konstitution, eller det konstitutionella fördraget, för att det ska ha en chans att kunna accepteras av alla, och när det ska vara gjort.

-Sedan kan man undra hur klokt det är att börja med att tala om när det ska vara klart, sade statsministern på en presskonferens efter det informella EU-toppmötet i Berlin.

Men han underströk igen att han inte känner sig bunden av något alls som står i den deklaration som antogs på mötet i EU-ledarnas namn. Där står att en ny grundval ska finnas för EU till EU-parlamentsvalen 2009.

-Det ska inte vara någon stor omförhandling, kanske ett tillägg om klimat och miljö, sade Reinfeldt som så snart som möjligt vill tala med den nya s-ledaren Mona Sahlin om vilken Sveriges linje ska vara i det kommande arbetet.