Reinfeldt har tre krav till Merkel
Sveriges statsminister Fredrik Reinfeldt. (Foto: AFP/Odd Andersen)


I EU finns ett förslag om att Europeiska centralbanken ska ha det yttersta ansvaret för tillsynen av alla banker i euroländerna. Syftet är att oavsett euroland ska bankerna klara samma krav. Sverige kan ansluta sig till systemet.

Förslaget har skapat frågetecken hos flera europaparlamentariker däribland Gunnar Hökmark (m) som säger till europaportalen.se att förslaget skulle kunna skapa splittring mellan de länder som ansluter sig till bankunionen och de som väljer att stå utanför.

Statsminister Fredrik Reinefeldt åker idag till Tyskland för att samtala med landets förbundskansler Angela Merkel. Reinefeldt har tre krav med sig till mötet.

1. Reinfeldt tycker inte att vare sig svenska skattebetalare eller välskötta svenska banker på något sätt ska behöva vara med och täcka underskotten i andra länders banker.

2. Sverige ska respekteras för sin vilja att ha högre kapitaltäckningskrav på det finansiella systemet jämfört med andra länder.

3. Förslaget till bankunion är utformat så att det ger unionens länder i princip alla möjligheter att själva styra över den. Ska Sverige vara med gör vi inte lika stora åtaganden som eurozonens länder, men ska vi vara med ska vi ha inflytande, sade Reinfeldt i en tv-intervju på regerings hemsida.