Regnmaskinen
En man från Argentina sägs på 1930-talet ha byggt en pålitlig maskin som kunde modifiera vädret. (Foto: Photos.com )


”Låt det regna, låt det regna

Baigorri är i grottan

Koppla in utrustningen, och se hur det regnar…”

Dessa verser ackompanjeras av ett dragspel, och är tillägnade en man som var kapabel att nå himlen. Han sägs ha fått det att regna mitt under en torka.

För att bekämpa extrema situationer i naturen har vissa vetenskapsmän länge trånat efter att kontrollera vädret. Men medan den kontroversiella metoden för så kallad molnsådd med silverjodid representerar de mer sentida försöken att modifiera vädret sägs det att en man redan på 1930-talet uppfann en effektiv maskin för att skapa regn. Fungerade verkligen denna mytiska regnmaskin som hävdats i många rapporter? Tyvärr kommer vi förmodligen aldrig att få veta det.

Uppfinnaren av den mystiska apparaten, argentinaren Juan Baigorri Velar, var studerande i ingenjörsvetenskap. Senare reste han till Italien för att studera geofysik vid universitetet i Milano. Dessa studier ledde till att han av en slump konstruerade det som historien känner till som ”regnmaskinen”.

Till en början ville Velar skapa en apparat som kunde uppmäta de elektriska och elektromagnetiska förhållandena på jorden. Men när han 1938 arbetade på vinden i sitt hem i Buenos Aires upptäckte han att utrustningen framkallade ett litet regn som skingrades i omgivningen. Baigorri Velar insåg att denna lilla maskin kunde vara början på något stort.

När den begåvade vetenskapsmannen fick det att regna i några av landets mest avlägsna och torraste regioner blev hans mystiska maskin snabbt ett samtalsämne i Argentina. Velars mest minnesvärda bedrift var när han framkallade regn i provinser som hade haft torka i många månader eller till och med år.

I Santiago sägs Velars maskin har fått slut på en torka som varat i ett år och fyra månader. Dr Pio Montenegro konstaterade att området innan Velar inte hade fått något regn på tre år. Inom bara två timmar under påverkan från Velars besök kom emellertid 6 cm regn.

I Carhue sades Velar ha fått det att regna så mycket att en gammal lagun återskapades. 1951 sägs Velars besök i ett jordbruksområde i San Juan, där regn inte hade fallit på åtta år, omedelbart ha producerat 3 cm regn.

Velar höll det hemligt hur maskinen fungerade, men man vet att den hade en ”A-krets” för mindre duggregn och en ”B-krets” för kraftiga regn.

Eftersom maskinen har försvunnit finns mycket av ”bevisen” för Baigorri Velars revolutionerande uppfinning i form av intervjuer både i Argentina och i utlandet.

Velar fick smeknamnet ”Trollkarlen av Villa Luro” vilket naturligtvis stärkte en rad av skeptiker och icke troende, såsom chefen för National Meteorological Service, Alfred G. Galmarini. Genom att insistera på att misskreditera Velar blev Galmarini emellertid själv offer när han utmanade ”Regnets herre” på att framkalla en storm den 2 juni 1939.

Velar accepterade utmaningen. Han hade sådant förtroende för sin maskin att han skickade Galmarini en regnrock med en lapp där det stod: ”Att användas den 2 juni”. Och som Velar hade lovat visade sig hans mirakel den dagen. Det började snabbt bildas mörka moln. Sedan pågick ett skyfall av gudomliga proportioner en bit in på nästa dag.

Med sådana mirakulösa framträdanden skulle man kunna tro att Baigorri Velar och hans maskin var ödesbestämda att få en plats i historieböckerna, men vem känner till hans namn idag? Velar sägs ha mottagit en rad erbjudanden från utlandet om att köpa maskinen. Han nekade dock och insisterade på att den var byggd till nytta för Argentina.

Baigorri Velar dog fattig 1972 vid 81 års ålder och få kände till hans stora prestationer. Ingen vet säkert vad som hände med hans gåtfulla maskin, men det sägs att det var ett enormt regn den dag han begravdes.

Baigorri Velars ryktbarhet har alltid ifrågasatts. Många fortsatte förneka hans maskin och menade att det väder han sägs ha skapat enbart var tillfälligheter.

Översatt från: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/19433/