Registrering till "Obamacare" slutar den sista mars
Pressekreterare Jay Carney vid Vita husets dagliga informationsmöte i James Bradys informationsrum för pressen i Vita huset den 21 mars i Washington DC. (Foto: Alex Wong/Getty Images)


I slutet av månaden är det en viktig deadline för Affordable Care Act (ACA) eller Obamacare som den också kallas. Den 31 mars får varje amerikan som inte har en kvalificerad sjukförsäkring en straffavgift.

Oavsett om man älskar eller hatar ”Obamacare” garanterar den nya skatten att varje amerikansk medborgare och lagenlig invånare är en del av den. Enligt lagen måste alla amerikaner täckas av antingen privata, arbetsgivarens, Medicares och Medicaids försäkringar, eller registrera sig i en statligt sponsrad plan eller annars betala en avgift utan täckningsfördel för försäkringen.

Detta krav på ”individuellt mandat” inleddes tekniskt sett den 1 januari, 2014, men ACA tillåter att man är tre månader i följd utan försäkring innan man måste betala skatteavgiften.

Dock finns det ytterligare svängrum. Den 21 mars föreslog Vita husets pressekreterare Jay Carney att så länge någon börjar registreringsprocessen innan tidsfristen i mars är ute kan de fortfarande ha möjlighet att få täckning i maj och undvika skatteavgifter som påföljd.

”Som vid fallet för tidsfristen i december kommer vi att vilja se till att människor, som redan är på gång, kan avsluta sin registrering”, sade han.

Då det inte fanns mycket detaljer hänvisade Carney reportrar till Medicare och Medicaid Services, och Department of Health and Human Services (motsvarande svenska hälso- och sjukvårdsnämnden) för uppgifter om ”hur volymen ska hanteras”.

Webbplatstrafiken steg kraftigt i slutet av december när folk tillströmmade för att hålla tidsfristen för att få täckning från och med 2014. Enligt Carney räknar Vita huset med ett liknande uppsving i slutet av denna månad, ”trots nejsägarna”.

En vuxen som förblir oförsäkrad för resten av 2014 får betala skatteavgifter som påföljd med 95 dollar för året eller 1 procent av inkomsten, beroende på vilket som är störst. Om man inte betalar in skatteavgiften ökar det till maximalt 695 dollar per vuxen eller 2,5 procent av inkomsten till år 2016.

2010 års hälsovårdslag var utformad för att erbjuda prisvärda försäkringsalternativ så att nästan alla kan få täckning – förutsatt att de registrerar dig för en plan i tid. De som misslyckas med att få täckning före den 1 april kommer inte bara att få straffavgift utan går också miste om försäkringssubventioner som ACA ger till folk under en viss inkomstnivå under den öppna registreringsperioden.

De som är i ett övergångsstadium i sitt liv såsom äktenskap, skilsmässa, väntar barn eller som nyligen blivit arbetslösa, har möjlighet att skriva in sig utanför den öppna registreringsperioden. Alla andra kommer att få vänta till den 15 november 2014, när sjukförsäkringsforumet öppnas igen.

Översatt från engelska