Regimen har bara offentliggjort bråkdel av H1N1-dödsfallen
Antalet drabbade av H1N1-influensan i Kina är betydligt högre än vad regimen uppgett, hävdar en ny undersökning. (Foto: AFP)


En H1N1-undersökning som utfördes av en utländsk hemsida (h1n1china.org) i Guangzhou i sydöstra Kina förra månaden, visar att den kinesiska regeringen har uppgett endast en bråkdel av det verkliga antalet dödsfall.

Vi har tidigare rapporterat hur Zhong Nanshan från den kinesiska ingenjörsakademin, som är expert på sjukdomar i andningsorganen, anklagade öppet de kinesiska myndigheterna för att medvetet underrapportera om pandemin. Han sade att han ”inte trodde att det bara förekommit 53 H1N1-dödsfall under november som regeringen påstår”. Kinesiska myndigheter har inte visat upp något underlag för denna siffra.

Hemsidan utförde en slumpmässig telefonunderökning i Guangzhou från den 10 till den 16 december och talade med 402 personer. 26 procent hade fått bekräftad H1N1-influensa under den senaste månaden.

I slutet av 2009 hade Guangzhou 15 miljoner invånare. Utifrån den siffran skulle 3,9 miljoner av stadens invånare haft influensan. H1N1-fall utgjorde 100 procent av bekräftade influensafall under november 2009, enligt ett uttalande från Guangzhous byrå för allmän hälsa den 5 december.

Under det senaste året förutsåg Guangdongprovinsens hälsodepartement att toppen på H1N1-pandemin skulle kunna drabba omkring 18 miljoner, eller 15-20 procent av provinsens invånare.

Zhong pekade på att några andra medlemmar av den kinesiska ingenjörsakademi också förutsett att 10-20 procent av Kinas befolkning, 130-260 miljoner människor, kunde drabbas av influensan under högsäsongen. 

Antalet infekterade i telefonundersökningen verkade matcha både den officiella prognosen och experternas prognos.

Undersökningen drog slutsatsen att det verkliga dödstalet kan vara tio gånger högre än vad regeringen medgivit.

Marc Lipsitch, som är professor i epidemiologi vid Harvard School of Public Health, förutsåg att andelen döda i H1N1-influensan skulle ligga mellan 0,007 procent och 0,045 procent. Den amerikanska regeringen meddelade i december 2009 att landets andel döda bland de H1N1-smittade låg på 0,02 procent.

Li Lianda, medlem av kinesiska ingenjörsakademin, sade att andelen döda i H1N1-influensan kan ligga på 0,065 procent i Kina, när han talade vid den första kinesisk-taiwanesiska ”Cross-Taiwan Strait”-konferensen i Peking den 14-15 november.

Dödstalen skulle vara mellan 273 och 1755 eller 2535 baserat på Marc Lipsitch och Li Liandas förutsägelser. En expert sade att dödstalet kan vara högre, med tanke på den stora befolkningen och de dåliga medicinska förhållandena i Kina.

Fram till den 13 december hade den kinesiska regeringen emellertid bara rapporterat 25 dödsfall i H1N1 i Guangdongprovinsen.

Peking har inte meddelat antalet smittade eller döda i H1N1.

Förekomsten och antalet dödsfall i H1N1-influensa i Kina är fortfarande okänt sedan utbrottet av influensan.

Liang Wannian, chef för kontoret för akuthälsa sade den 1 december att från och med den 29 november var antalet dödsfall i hela landet 178. Den 3 januari rapporterade hälsominsteriet att 648 dödsfall konstaterats vid slutet av 2009.

I USA hade i slutet av november 2009 uppskattningsvis 80 miljoner människor smittats av H1N1, varav 300 000 lagts in på sjukhus och 16 000 dött, enligt USA:s centrum för sjukdomskontroll och förebyggande.

Hur kan det komma sig att USA har en mycket högre andel döda än Kina, med tanke på att USA har bättre diagnostik och hälsovård? Vissa kinesiska experter har försökt förklara det med att traditionell kinesisk medicin har spelat en viktig roll att hindra influensan från att sprida sig.

Virologiexperten Hu Zongyi vid Kinas nationella hälsoinstitut köper inte denna förklaring. Han påpekade att det inte finns någon systematisk forskning och utvärdering av hur kinesisk medicin skulle kunna vara effektiv för att förebygga och bota H1N1-influensa. Dessutom har ytterst få fall rapporterats i Kina där H1N1-patienter botats med kinesisk medicin.

En annan virolog, Lin Xiaoxu, påpekade att H1N1 muterar lätt. Viruset har åtta DNA-segment i stället för ett och därmed en hög sannnolikhet för att rekombinera med andra virus i värdkroppen.

Enligt Zhong Nanshan kan H1N1-viruset mutera eller rekombinera med H5N1-viruset och en ny virustyp som kommer vara mycket mer smittsam och dödlig kan resultera. Därför är det ytterst viktigt att övervaka antalet dödsfall i världen för att få reda på om viruset har muterat. Detta kräver hög transparens och ärlighet när det gäller övervakning och rapportering runt antalet dödsfall.1

http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/28610/