Regeringskansliet för kostsamt tycker rödgröna


Riksdagens konstitutionsutskott fattade på tisdagen inte något beslut ifråga om att minska anslaget till regeringskansliet med 670 miljoner kronor.

Nu pågår istället förhandlingar mellan regeringspartierna och de rödgröna där målet är att uppnå en kompromiss, uppger SR.

Kostnaden för regeringskansliet  drog iväg under det senaste svenska ordförandeskapet i EU. Nu vill de rödgröna partierna såväl som Sverigedemokraterna att regeringskansliet ska återgå till den kostnadsnivå som gällde före ordförandeskapet. Det skulle minska anslaget till regeringskansliet med 670 miljoner kronor.

Enligt socialdemokraternas ekonomiske talesman Thomas Östros existerar inte något samarbete med Sverigedemokraterna utan var och en har kommit fram till samma ståndpunkt.