Regeringens budget ökar utanförskapet enligt moderaterna
Ulf Kristersson från Nya moderaterna kommenterar regeringens vårbudget. (Bild: Skärmdump Youtube/Nya Moderaterna)


Moderaterna är inte oväntat kritiska mot regeringens höstbudget. Framför allt skjuter man in sig på utanförskapet, svenska företags minskade konkurrenskraft och ökade kostnader i transfereringssystemen.

Moderaternas ekonomisk-politiske talesperson Ulf Kristersson kommenterade regeringens budgetproposition under en pressträff på förmiddagen.

– Sammanfattningsvis tycker vi att de missar chansen att möta det som är de stora utmaningarna i Sverige just nu, sade han.

Problemet med utanförskap är nu ”djupare men smalare” enligt Kristersson. Regeringens försämringar av rut- och rotavdragen påverkar två av de grupper som har svårast att ta sig in på arbetsmarknaden, nämligen lågutbildade och utrikes födda. 50 procent av rut-företagarna är till exempel utrikes födda, sade han. A-kassans höjning kommer också att öka arbetslösheten, enligt Moderaterna.

– Regeringen lägger förslag som ökar utanförskapet, sade han.

”Helt vanliga yrkesgrupper”

Skattehöjningarna på 154 miljarder kronor kommer att påverka företags förmåga att anställa, menar man. Dessutom drabbar de inte bara höginkomsttagare, utan ”helt vanliga yrkesgrupper”, som Kristersson uttryckte det. 6 av 10 personer (enligt regeringen), eller 8 av 10 hushåll (enligt beräkningar som florerat under förmiddagen), kommer att få mindre i plånboken.

– Det är inte som regeringen och Vänsterpartiet försöker säga att det är människor med extremt höga inkomster som påverkas, sade han.

Sjukfrånvaro och integration

Moderaterna menar även att regeringen inte gör något för att minska de kraftigt ökande kostnaderna i transfereringssystemen. Stigande sjukfrånvaro och ökade kostnader för flyktingmottagning och integration är två områden som Kristersson lyfte fram.

Vidare tycker man att regeringen inte gör tillräckligt för att stärka svenska företags sjunkande internationella konkurrenskraft. Regeringens näringspolitiska insatser kan bara väga upp 2 procent av skattehöjningarna, enligt Moderaternas beräkningar.