Regeringen vill slopa förmögenhetsskatten


Om regeringens förslag går igenom kommer förmögenhetsskatten att vara borta redan vid årsskiftet. I propositionen som idag överlämnades till riksdagen ingår även slopandet av kravet på kontrolluppgifter från och med inkomståret 2008.

– Nu kommer det bli lättare för svenska företagare och entreprenörer att hitta riskvilligt kapital till investeringar. Det kommer att gynna vår ekonomi och leda till fler jobb. Det är bättre att pengarna investeras i svenskt näringsliv än att de göms undan i utlandet, säger Anders Borg i ett pressmeddelande.

Bankernas skyldighet att lämna kontrolluppgifter gällande tillgångar och skulder ska enligt propositionen vara avskaffad från och med inkomståret 2008. Det innebär att de sista uppgifterna lämnas in för inkomståret 2007.

Finansieringen av en slopad förmögenhetsskatt kommer, om propositionen går igenom, att ske genom att begränsa avdraget för privat pensionssparande till 12 000 kronor per år från och med den 1 januari 2008. Enligt finansdepartementet har detta gynnsamma fördelningspolitiska effekter.