Regeringen vill göra det lättare erkänna utländsk utbildning
Minister för högre utbildning och forskning Helene Hellmark Knutsson. (Foto: Mikael Lundgren /Regeringskansliet)


Regeringen vill att de människor som kommer till Sverige lättare ska få sin utbildning erkänd, för att snabbare kunna studera vidare eller komma i arbete.

Universitets- och högskolerådet, UHR, har därför fått i uppdrag av regeringen att utreda hur en försöksverksamhet med en särskild valideringsinsats inom högskolan och yrkeshögskolan kan utformas.

– De som kommer hit bär med sig värdefull kompetens som vi måste ta tillvara, både för deras skull och för samhället. Därför får UHR nu det här uppdraget, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, i ett pressmeddelande.

Målet med försöksverksamheten är att få de med utländsk utbildning att snabbare kunna bli antagna till fortsatt utbildning eller kunna få in en fot på arbetsmarknaden.

– I dag ser vi en stor brist på bland annat lärare och sjuksköterskor. Det vore slöseri om folk då inte fick gå klart sin utbildning eller få den som de bär med sig validerad. Det har vi inte råd med, säger Helene Hellmark Knutsson.

Försöksverksamheten ska inledas nästa år och avslutas den 31 december 2020. Insatsen sker i nära samarbete med universitet och högskolor och Myndigheten för yrkeshögskolan.

Jobb och utbildning dominerar regeringens budget