Regeringen vill bygga forskningsby


Regeringen vill att en av Europas största forskningsanläggningar ska byggas i Lund. Men anläggningen är kontroversiell och kritiker menar att den medför stora risker för människor och miljö.

– Avfallet från anläggningen är radioaktivt och hälsovådligt, säger Linda Birkedal, ordförande för Lundabygdens Naturvårdsförening.

-Det är direkt olämpligt att placera den nära bebyggelse med tanke på riskerna.
Forskningsminister Lars Leijonborg (fp) säger till TT att projektet ska miljöprövas ”innan spaden sätts i marken”.

– Den forskning som kommer att bedrivas är värdefull för miljön. Väger man de miljömässiga nackdelarna mot fördelarna så överväger fördelarna, säger han.

Regeringen är redo att satsa tre miljarder kronor i projektet, avslöjade SVT:s Rapport i dag.

Tanken är att forskningsanläggningen – European Spallation Source (ESS) – ska placeras utanför Lund. Bygget kommer att sysselsätta 5 000-6 000 personer och bli cirka en kvadratkilometer stort. När forskningsbyn står klar 2018 beräknas den ha 500 anställda och locka cirka 6 000 forskare från andra länder varje år.

Anläggningen – som i praktiken är ett gigantiskt mikroskop – skulle möjliggöra avancerad forskning inom bland annat kemi, fysik, nanovetenskap och materialvetenskap. Den består av en 600 meter lång accelerator för protoner som skjuts mot ett målämne. I processen frigörs neutroner samtidigt som ämnen blir radioaktiva.

– Med hjälp av den här anläggningen kommer man att kunna ta fram nya miljövänliga material och framställa nya och bättre läkemedel, säger Lars Leijonborg.

Det har spekulerats i att anläggningen ska hantera mellan 35 och 40 ton kvicksilver.

– Oavsett om det sker utsläpp eller ej, så måste kvicksilvret någon gång slutförvaras, säger Linda Birkedal.

En rapport från Lunds tekniska högskola har tidigare slagit fast att den strålning som kommer att alstras i anläggningen kan innebära att det strålningsmål som enligt regeringen ska gälla från 2010 kommer att överskridas i dess närhet.