Regeringen tar nästa skattesteg


– Vi lovade att det skulle löna sig bättre att arbeta och att en LO-familj med två heltidsarbetande skulle få en tusenlapp mer i plånboken per månad. När vi nu tar jobbskatteavdragets andra steg uppfyller vi de löftena med marginal, säger finansminister Anders Borg.

Det första steget av två för att sänka skatten på arbete är genomfört. Det har finansierats bland annat genom höjda avgifter till a-kassan och slopande av avdrag för medlemskap i fackförening eller a-kassa.

I det andra steget föreslår regeringen att till exempel skatten på tobak, öl och koldioxid ska höjas för att finansiera den sänkta skatten på arbete ytterligare. Finansdepartementet uppger att även när dessa förändringar räknas in får alla som arbetar mer över varje månad. Jobbskatteavdraget i det andra steget uppgår till 10,72 miljarder kronor.

Den här propositionen är ett förslag som nu ska lämnas till riksdagen. Syftet är att det ska löna sig bättre att arbeta och att fler arbetslösa ska uppmuntras att återkomma till arbetslivet. Avdraget är konstruerat så att låg- och medelinkomsttagare får större skattelättnad i förhållande till sin lön. Avdraget föreslås träda i kraft den 1 januari 2008.

– Skattesänkningen uppmuntrar dem som hamnat utanför att återvända till arbetsmarknaden. Det kräver en stor ansträngning att komma tillbaka i jobb eller gå upp till heltid. Den ansträngningen ska premieras, säger Anders Borg.

Skattesänkning

10 000 kr: 548 kr, 5,5 %
15 000 kr: 736 kr, 4,9 %
20 000 kr: 946 kr, 4,7 %
25 000 kr: 1115 kr, 4,6 %
30 000 kr: 1205 kr, 4,0 %
35 000 kr: 1205 kr, 3,4 %
40 000 kr: 1205 kr, 3,0 %
50 000 kr: 1205 kr, 2,4 %

Anm: Skattesänkningen i tabellen gäller för personer som har hela sin inkomst från arbete och erhåller samma månadslön under ett helt år samt är under 65 år. I beräkningen används den genomsnittliga skattesatsen för kommunal inkomstskatt 2007 (31,55 procent).