Regeringen presenterar propositioner för klimatutmaningarna


På onsdagen presenterade regeringen propositioner för en sammanhållen klimat- och energipolitik. Man satte upp mål och strategier där bland annat Sveriges energianvändning år 2020 ska komma från förnyelsebara energikällor. Ett av målen är att man fram till år 2020 ska minska växthusgaserna med 40 procent.

– Som första industriland presenterar vi en konkret väg för att göra oss oberoende av fossil energi och minska utsläppen till de nivåer som klimatet kräver. Med klimatmål i absoluta täten och en konkret väg mot fossiloberoende kan vi som ordförande i EU fortsätta ta ledarskap för en klimatöverenskommelse i Köpenhamn, sade miljöminister Andreas Carlgren.

För att kunna möta klimatutmaningen och skapa en hållbar energianvändning säger regeringen att det behövs samarbete med alla länder i världen. Regeringen har med detta vänt sig till olika tankesmedjor, organisationer och ledande klimatexperter i samhället.

Under åren 2010-2014 kommer regeringen att tillskjuta 300 miljoner om året till förnybar energi. Regeringen ökar ambitionen och farten i klimatpolitiken. Under hälften av perioden ska utsläppsminskningen varit tre gånger så mycket som det är nu, säger Carlgren.

Regeringen kommer också att investera 2,3 miljarder kronor i klimatet i andra länder för att hålla utsläppsmålet till år 2020.

Ett av målen till år 2030 är att Sveriges fordonsflotta ska bli oberoende av fossilenergi. Energiskatten kommer att höjas medan miljövänliga bilar kommer att befrias från fordonsskatt de första fem åren.

– Utmaningen ska användas som en ekonomisk hävstång. Svenskt näringsliv kan bli världsledande i den omställning av transporter och boende som kommer att göras över hela världen, säger Andreas Carlgren.

Samtidigt understryker Carlgren att det på lång sikt kommer att bli billigare för näringsliv och privatpersoner det som är bra och kostsamt för det som förstör klimatet. Han menar att pris på utsläppen stimulerar till energieffektiveringar och leder till att omodern teknik ersätts med ny.

– Sverige ger ett starkt bidrag till det globala svaret på klimatutmaningen. Ökade gröna investeringar i utvecklingsländer är en nyckel för att nå en global klimatöverenskommelse i Köpenhamn i december, säger Andreas Carlgren.

Näringsminister Maud Olofsson sade under en presskonferens på onsdagen i Rosenbad att regeringens klimatpropositioner leder till nya jobb och tillväxt. Genom en hållbar utveckling skapas ny teknologi, nya energilösningar nya bränslen, något som hela världen efterfrågar, säger hon.

– Kan Sverige ta ledningen i det där, kan Europa ta ledningen, och vi under vårt ordförandeskap kan medverka till det. Ja, då har vi gjort någonting bra för Sveriges medborgare och också för Europas medborgare, men också för att lösa de globala klimatutmaningarna, sade Maud Olofsson.

Regeringen tänker fortsätta sitt internationella samarbete och siktar på ett långtgående klimatavtal vid FN:s klimatkonferens i Köpenhamn i december, där Sverige kommer att ha en ledande roll som ordförande i EU.