Regeringen öppnar för ideella krafter i vården


Ideella krafter kan i framtiden bli ett vanligare inslag inom vård och omsorg. Socialminister Göran Hägglund och jämställdhets- och folkhälsominister Nyamko Sabuni öppnade på lördagen för ett nytänkande i frågan på DN debatt.

De vill se fler aktörer inom de områden som tidigare varit reserverade för den offentliga sektorn. ”Nytänkande, innovationer och alternativa metoder liksom ett effektivt resursutnyttjande främjas bäst i en miljö av konkurrens och valfrihet,” skriver de.

De menar att den ideella sektorn redan spelar en viktig samhällsroll inom en rad områden, men att insatserna skulle kunna växa betydligt.

”Det har länge funnits en ideologisk blindhet för vad den ideella sektorn bidrar med och skulle kunna bidra med.”

Sabuni och Hägglund skriver att det gällande regelverket inte tar tillräcklig hänsyn till den ideella sektorn, framför allt inte finansieringssystemen, som de anser ofta har ett allt för kortsiktigt perspektiv.

De vill bryta dessa mönster och skapa något nytt, med hjälp av ”ett brett omtag vad gäller frågor som rör den ideella sektorn.”

Det första steget blir att bjuda in ideella aktörer inom vård och omsorg till en dialog med regeringen under hösten. Om den blir lyckad tas även andra områden med. Syftet är att skapa en överenskommelse om hur relationerna mellan den ideella sektorn och staten kan utvecklas.

Förebilder finns i framför allt Storbritannien med ”compact” som innehåller principer och instruktioner för relationen mellan staten och den ideella sektorn.