Regeringen KU-anmäls för a-kassan


Socialdemokraterna lämnar i dag in en KU-anmälan mot regeringen för hur den hanterat förändringarna i a-kassan, som riksdagen fattade beslut om strax före jul. Socialdemokraterna är missnöjda med beredningen.

– Vi är missnöjda med beredningen, och det har vi varit hela tiden. Normalt skulle en sådan här stor förändring i ett försäkringssystem föranlett en remisstid på tre månader och en utredning, säger Sven-Erik Österberg, socialdemokratisk vice ordförande i arbetsmarknadsutskottet och tidigare biträdande finansminister, till TT.

Österberg hävdar att remissinstanserna i princip fick en vecka på sig att lämna synpunkter på förslagen. Utöver det hölls ett möte i Rosenbad, för inbjudna fackliga organisationer och andra.

– Det tycker vi är undermåligt, säger han.

Tidigare har också vänsterpartiet KU-anmält regeringen för den knappa remisstiden.

Konstitutionsutskottets uppgift är att avgöra om regeringen har gjort några formella fel, och Österberg betonar att socialdemokraterna inte vet om det har begåtts några brott mot lagar och regler.

– Vad det innebär rent juridiskt vet jag inte, det är därför vi gör anmälan så att KU får titta på det här, säger Österberg.

Oppositionen har riktat hård kritik mot beslutet som riksdagen fattade strax före jul, som medför att avgifterna till a-kassorna höjs och att ersättningarna blir lägre.

När beslut om förändringar i a-kassan skulle fattas i riksdagen förra veckan skickades det efter en hetsig debatt tillbaka till arbetsmarknadsutskottet med hänvisning till att beredningen varit för slarvig. Beslutet kunde i stället fattas en dag senare.

– Det slår väldigt hårt mot lågavlönade och framförallt väldigt hårt mot kvinnor. Halvtidsarbetande kvinnor kan ju riskera att bli utan försäkring om de skulle bli arbetslösa, säger Sven-Erik Österberg till TT.

Österberg anser också att den borgerliga regeringen och riksdagsmajoriteten riktar ett slag mot facket.

– Man talar sig varm för arbetsmarknadens parter, men det här försvårar för en av parterna, säger han.

Dagens Nyheter rapporterar att TCO kommer att leta efter fall i sina olika a-kassor där halvtidsarbetande kvinnor inte kvalificerar sig för a-kassa. När ett lämpligt sådant fall dyker upp tänker TCO driva det i det svenska rättssystemet med länsrätt och kammarrätt och till slut kanske upp till EU-nivå, skriver tidningen.