Regeringar i väst tiger om rättsrötan i Kina
Sveriges riksdag har varit tyst i fråga om Kinas rättsliga brister. (Foto: Melker Dahlstrand/Riksdagsförvaltingen)


Få politiker och statliga myndigheter i Sverige och i övriga världen vågar tala ut om Kinas bristfälliga rättssystem och de människorättskränkningar som medföljer det. Det råder ingen tvekan om att det under de senaste tio åren varit handels- och investeringsintressen som dikterat Kinas linje för nästan alla länder i väst, anser Clive Ansley, expert på Kinas rättssystem.

Minst 98 procent av alla åtalade döms som skyldiga i Kina enligt människorättsorganisationen Freedom House senaste rapport. Kina är konstruerat för att erhålla 100 procent fällande domar och domarna från kinesiska domstolar är baserade på politik i stället för juridik, menar Clive Ansley som är verksam i Kanada och har arbetat som advokat med processer och rättegångar i Kina i 14 år. Han har snart 50 års erfarenhet med sino-kanadensiska relationer.

– Det faktum att en anklagad person yrkar ”icke skyldig” betraktas som en ganska allvarlig förolämpning mot staten, polisen, åklagarämbetet, och ”domstolen”. Nästan alla domar är ett resultat av så kallade ”bekännelser” vanligtvis till följd av tortyr, säger Clive Ansley i en mejlintervju med Epoch Times.

Ansley menar att Kina vidtar åtgärder för att straffa varje medlem av det internationella samfundet som är dumdristig nog att kritisera den kinesiska regimen för någonting. Regeringar i västvärlden, bland annat Danmarks och Norges, har fått känna på den kinesiska regimens ekonomiska repressalier.


Clive Ansley, expert på Kinas rättssystem, anser att västregeringar borde våga kritisera bristerna i Kinas rättssystem. (Privatbild)

Clive Ansley, expert på Kinas rättssystem, anser att västregeringar borde våga kritisera bristerna i Kinas rättssystem. (Privatbild)

Danmark fick det efter att ha lagt fram en EU-resolution som fördömde brott mot mänskliga rättigheter i Kina, och Norge drabbades efter att den kinesiska dissidenten Liu Xiaobo tilldelats Nobels fredspris av den Norska Nobelkommittén. Både Danmarks och Norges regering valde efter det att neka besök av Dalai lama för att inte förarga Peking-regimen.

Sveriges statsminister Stefan Löfven var på besök i Kina i mars för att delta vid en ceremoni för att uppmärksamma 65 år av diplomatiska relationer mellan Kina och Sverige. I svallvågorna av Sveriges kritik mot Saudiarabiens mänskliga rättigheter vägrade Löfven att kalla Kina för en diktatur utan använde istället begreppet enpartistat. 1950 var Sverige det första landet i väst som erkände Maos kommunistpartiregering varpå diplomatiska relationer upprättades.

Epoch Times har tidigare skrivit om fallet George Karimi. Han dömdes till livstids fängelse i Kina för ekonomisk brottslighet trots bristande bevisning i kinesisk domstol och ett kronvittne som sade att Karimi var oskyldig. Kronvittnet hade angett Karimi under tortyr. Efter sju år i fängelse i Kina förflyttades Karimi till Sverige. Han har nu suttit i fängslad i över fem år i Sverige. Enligt svenska advokater är Karimi oskyldigt dömd i Kina. JK har dömt ut skadestånd till Karimi för olaglig registrering av honom under permission i Sverige .

Karimis tidigare advokat, Sten De Geer, tror att man på svenska UD är medveten om att han dömdes utan säker bevisning. Både Karimi och hans advokat tror att svenska statens agerande handlar om att bevara de goda handelsrelationerna till Kina.

– Jag misstänker att det kanske kan vara så att Sverige fortsätter att skicka information till Kina för att visa hur duktigt Sverige är för framtida handelsförbindelser och eventuell överföring av fångar, har Sten De Geer tidigare sagt i en intervju med Epoch Times.

Epoch Times har sökt experter i Sverige angående hur det kinesiska rättssystemet fungerar idag. Få har velat eller kunnat uttala sig.

Svenska Amnesty ville inte uttala sig om det kinesiska rättssystemet eftersom ingen där är Kinaexpert. I Amnestys senaste årsrapport gällande Kina säger man emellertid att ”möjligheten till en rättvis prövning befinner sig för många utom räckhåll”.

Jurister som arbetar med mänskliga rättigheter i Kina utsätts fortfarande för fysiska attacker. Advokater hindras att träffa sina klienter, blir av med sina advokatlicenser, misshandlas och i vissa fall fängslas och torteras, bekräftar Freedom Houses senaste rapport.

Bo Klasén, advokat i Stockholm och som 1989 var med och bildade Advokater utan gränser i Sverige, var projektledare för ett flerårigt Sida-projekt i Kina som avslutades 2006. Han säger att det då inte var ”helt lätt att tränga in” i det kinesiska rättssystemet och få en god uppfattning om det.

– Det var väldigt svårt att få insyn i en sådan process. Det mesta var hemligt och större delar i processen var hemligt även för advokaterna. Där var stora brister i möjligheterna för en misstänkt att få bra hjälp, att få förklara sig och försvara sig om han var oskyldig, säger Klasén.

Clive Ansley menar att det i dag knappast finns någon regering i världen som är villig att riskera sin marknadsandel i Kina genom att kritisera den kinesiska regimen, som bland alla världens länder utan tvekan är den mest repressiva och den som tydligast kränker de mänskliga rättigheterna.

Ansley skriver i intervjusvaren att det numera räcker med enkla hot från Kina för att kuva västerländska regeringar. Resultatet blir då en sorts självcensur.

Ett exempel på detta, säger han, var när Hillary Clinton vid sitt besök i Kina tonade ner betydelsen av de amerikanska påtryckningarna mot Kinas kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Enligt Clinton skulle amerikansk argumentation för mänskliga rättigheter kunna ”störa” handelsförbindelserna och samarbete på andra områden. Hennes agerande uppmärksammades i västerländska medier.

Han drar samtidigt en parallell till Kanada då hans regering i början ofta i starka ordalag fördömde Peking och människorättsbrotten som pågår i Kina.

– Detta varade i två år. Efter det har vår premiärminister blivit fånge i kanadensiska affärsintressen med nära band till Peking och talar sällan ut om kinesiska kränkningar, säger Ansley.

Ansley menar att västerländska regeringar är villiga att offra långsiktig säkerhet och moral framför kortsiktiga vinster. Och att de i framtiden kommer att ångra sina bortförklaringar och sitt samarbete med den kinesiska regimen, något som han jämställer med att ha samarbetat med Hitler under andra världskriget.