Rederierna lyssnar inte på Sjöfartsverket
Ett fraktfartyg får assistans av en isbrytare som suttit fast i Östersjöns is. Omkring 50 fartyg var fångade i isen, en del av dem har suttit fast i flera dagar, men fick hjälp idag. (Foto: Svenska kustbevakningen / AFP)


Många fartyg fastnar i isen och kommer inte loss vilket har föranlett Sjöfartverkets ställföreträdande rederichef Johny Lindvall att fälla följande kommentar till SvD.se:

Rederierna med stora passagerarfärjor verkar ha drabbats av ett Titanic-syndrom och tror att de är odödliga.

Kommentaren kom efter att Sjöfartsverkets isbrytarenhet varnat alla fartyg utanför Kapellskär för isläget. När den första isbrytaren kom fram kunde de bedöma med sin erfarenhet vilken väg fartygen skulle ta, vilket inte var den väg passagerarfärjorna valt.

Rederiernas talesmän säger att varningen kom för sent, vilket ledde till att isen höll passagerarfärjorna i ett skruvstäd och att de inte själva kunde komma loss. Lindvall står på sig och tänker ta kontakt med rederierna för att påpeka vikten av att de lyssnar på Sjöfartsverket.

Konsekvensen blev att Ymer fick lämna Sundsvallsområdet och ett tiotal fartyg för att hjälpa till utanför Kapellskär.

Sveriges starkaste isbrytare Oden befinner sig i Antarktis. Nu, när det råder det tuffaste isläget på decennier är Oden uthyrd för forskning.