Råvarupriset faller när Kina byter ekonomisk inriktning
En kinesisk man bredvid sin lyxbil som står parkerad på en shoppinggata i Peking, maj 2015. Kina har flyttat fokus från investering och export till konsumtion och tjänstbaserad tillväxt, enligt Swedbank. (Foto: Kevin Frayer/ Getty Images)


Kinas ekonomiska justeringar sätter djupa avtryck på globala råvarumarknader.

I augusti föll råvarupriset på allt från energi till metall och livsmedel, meddelar Swedbank.

Särskilt när det gäller metall har Kinas efterfrågan stått för en stor del av den globala efterfrågan, och lett till en stor utbyggnad av branschen. Nu när Kina har ombalanserat ekonomin från investerings- och exportdriven tillväxt till konsumtions- och tjänsteorienterad tillväxt, får det tydliga konsekvenser på råvarupriserna.

I augusti sjönk energiråvarornas pris med 14,7 procent jämfört med juli. Livsmedelspriserna sjönk med 4,4 procent.

Swedbanks råvaruprisindex i augusti var det lägsta på sex år, då det föll med 11,6 procent räknat i dollar jämfört med juli. På årsbasis motsvarar det ett fall med 46,7 procent.