"Rättssystemet i Kina fungerar inte som i en rättsstat"
Patrick Poon är Kinaforskare och arbetar för Amnesty International i Hongkong. Han menar att rättssystemet i Kina inte är oberoende och att tjänstemännen i Kina oftast inte följer nationella lagar. (Privatbild)


Kinas rättssystem fungerar inte som ett legitimt och oberoende system. Det uppfyller inte heller kriterierna för en rättsstat där det råder rättssäkerhet bedömer Kinaexperter. Tjänstemän i Kina följer oftast inte ens nationella lagar och regler, för att inte tala om internationella standarder berättar Patrick Poon, på Amnesty International.

Patrick Poon är Kinaforskare och arbetar för Amnesty International i Hongkong. Han konstaterar att rättssystemet i Kina inte är oberoende.

– Domstolarna har kommittéer som fastställer domstolsbesluten. Politisk-rättsliga utskottet ingriper i fall som betraktas ”politiskt känsligt” av regeringen. Polisen leder utredningar tillsammans med åklagarämbetet och domstolen, säger Poon.

Vittnet hördes inte

Epoch Times Sverige har tidigare skrivit om fallet George Karimi som dömdes till livstids fängelse i Kina. Med bristande bevisning i kinesisk domstol och ett kronvittne som sade att Karimi är oskyldig dömdes han till en livstidsdom utan att vittnet hade hörts. När fallet senare togs upp i högsta domstolen i Peking var vittnesmålet godkänt av både Indiens utrikesministerium och Kinas ambassad i Indien.

Ändå avfärdade högsta domstolen vittnesmålet som bevismaterial med motiveringen att det erkännande han skrev efter att ha återvänt till Indien var oförenligt med hans ursprungliga vittnesmål, och kan därför inte användas som bevismaterial,” står det i domen. Karimi har snart suttit fängslad i mer än 12 år, varav sju år i Kina och över fem år i Sverige.

I mars uppmärksammade DN vad som kan hända när en oskyldig svensk tonåring i nästan ett år fastnade i det kinesiska rättssystemet. 18-årige Noak Jönsson försökte stoppa ett bråk utanför en nattklubb i Peking och blev sedan gripen av polis och sattes i häkte där han fick dela cell med våldtäktsmän och narkotikasmugglare.

”Han släpptes mot borgen först sedan hans föräldrar hyrt in advokat och sedan en kinesisk man, som påstått sig blivit misshandlad, men inte av honom, fått ekonomisk ersättning av föräldrarna”, skriver DN.

Kinesiska domstolar fungerar inte som i en rättsstat

En grundläggande sak man måste förstå är att kinesiska domstolar inte fungerar så som folk vanligtvis tänker sig en rättsstat, menar Kinaexperten Clive Ansley, advokat som har arbetat med processer och rättegångar i Kina i 14 år. Kinas ”domstolar” är helt enkelt administrativa organ på låg nivå inom det kinesiska kommunistpartiet. De lyder under direkta order från partiet i alla stora fall. Besluten kontrolleras av ett osynligt juridiskt utskott inom domstolen, som i sin tur kontrolleras av partisekreteraren i kommunistpartiet.


Clive Ansley advokat och Kinaexpert och har snart 50 års erfarenhet med sino-kanadensiska relationer. Han säger att det essentiella i kinesiska rättsstaten är att partiet står ovan lagen. (Privatbild)

Clive Ansley advokat och Kinaexpert och har snart 50 års erfarenhet med sino-kanadensiska relationer. Han säger att det essentiella i kinesiska rättsstaten är att partiet står ovan lagen. (Privatbild)

– Varje beslut från vilken domstol som helst kan avvisas av politisk-rättsliga utskottet vid den nivå för domstolen som det gäller. Medlemmarna i detta utskott, som har högre rank än domstolen, har vanligtvis ingen juridisk utbildning, säger Ansley.

Få domare i Kina har något verkligt intresse av vad lagen verkligen säger eller vad den innebär, menar Ansley. Han ger ett exempel med ett fall där han nyligen lade fram bevis angående en rättegång där man dömde två män efter flera ”vittnesbevis”. Men vittnena hade aldrig närvarat i domstolen. Deras uttalanden lästes helt enkelt upp från polisens anteckningar. Advokaterna till de anklagade kunde därför inte korsförhöra vittnena. The Code of Criminal Procedure i Kanada, vilken motsvarar rättegångsbalken i Sverige, fastställer att alla vittnen måste medverka i domstol och korsförhöras. Den anklagade kan inte dömas på basis av vittnesmål från frånvarande vittnen.

– När man sade till åklagaren som hade hand om fallet, att domstolen hade överträtt vad som tydligt gäller i författningslagen, förnekade han att någon överträdelse hade skett. Varför? ”Det var inte nödvändigt [att ha med vittnena i domstolen] i det här fallet.” Det här är det stora problemet med kinesiska ”domstolar”. De finner det aldrig nödvändigt att följa lagen och de visar föga intresse av den, säger Ansley.

Partiet är både i teorin och i praktiken ovan lagen”

Under Hu Jintaos regim introducerades konceptet “De tre allenarådande”, där “domstolar” instruerades att komma överens om ett domstolsutslag. Då måste de först ta hänsyn till partiets åsikter, sedan ”massornas” trots att endast partiet är kvalificerat att tolka ”massornas åsikter” och slutligen lagen.


Justitia är latin och betyder rättfärdighet. Personifikation av rättvisan är ofta avbildad som en kvinna med ögonbindel symboliserande opartiskhet, vågskålar rättslig prövning och svärd exekutivmakt. (Wikimedia Commons)

Justitia är latin och betyder rättfärdighet. Personifikation av rättvisan är ofta avbildad som en kvinna med ögonbindel symboliserande opartiskhet, vågskålar rättslig prövning och svärd exekutivmakt. (Wikimedia Commons)

Domarna är tvungna att vara medlemmar i partiet och regelbundet medverka i politiska indoktrineringsmöten, där de instrueras att de alltid bör betrakta de politiska och sociala konsekvenserna av deras beslut såväl som lagen.

– Ingen tvistepart i en kinesisk domstol kan argumentera för någon rätt utifrån konstitutionen. Det är det essentiella i [kinesiska] rättsstaten. Partiet är både i teorin och i praktiken ovan lagen och inte underställd den. Så ingen kan komma in i en kinesisk domstol och lägga fram argumentet att en handling av partiet var olaglig eftersom det överträdde en eller flera specifika bestämmelser eller konstitutionen, säger Ansley.

2014 dömdes 98 procent av alla åtalade i Kina som skyldiga, enligt Freedom House senaste rapport.

– Eftersom hela rättssystemet och polismakten är inställda på att folk är skyldiga och att ett högt antal fällande domar leder till befordran, får vi den höga andelen fällande domare, säger Patrick Poon på Amnesty International.

Faktaruta

Clive Ansley startade sin karriär som akademiker och undervisade i kinesisk historia, kinesisk civilisation samt kinesisk juridik vid två kanadensiska universitet. 1981 tog han juristexamen i kinesisk juridik från School of Oriental and African Studies, University of London. Under sin tid i Kina på en kanadensisk advokatbyrå och en brittisk firma har han varit ombud för över 300 utländska klienter. I dag handlar hans arbete mestadels om att ta sig an människorättskränkningar av den kinesiska staten.