Rättsligt efterspel till massakern i Shanwei
Bybor med banderoller som kräver rättvisa, efter massakern i Shanwei. (Foto: Epoch Times)


I tidigare artiklar har Epoch Times berättat om massakern i december 2005 i byn Dongzhou i närheten av staden Shanwei i Guangdongprovinsen. Uppemot 70 bybor sköts ihjäl av polis då de protesterade mot att de inte fått rättmätig kompensation för att deras land tagits av provinsregeringen för att användas till ett kraftverksbygge, och detta har myndigheterna sedan försökt mörklägga. Nu har en rättegång hållits där överlevande bybor dömts för sitt deltagande i protesten.

I Haifengdomstolen hölls en rättegång den 24 maj där tretton bybor dömdes till hårda straff på upp till sju års fängelse för att, enligt rätten, bland annat ha uppviglat bybor till att kasta sprängmedel och napalm på tjänstgörande poliser. I domen står också att bybornas krav var grundlösa samt att bara tre personer ska ha dött som ett resultat av att polisen skjutit i luften. Under förhandlingarna fick bara två medlemmar från varje familj närvara.

Huang Xirang, som fick det längsta straffet sägs vara i dåligt skick, med bruten handled, hörsel- och synskador.

Förutom de tretton som fick fängelsestraff har ytterligare sex dömts till villkorliga domar. Enligt bybor har dock även tjänstemän i Shanwei straffats av regeringens interna disciplinorgan, med avsked och varningar.

Civil Rights Defense Network och människorättsadvokater har genomfört en egen oberoende utredning och funnit att händelsen var en massaker: Uppemot tusen poliser öppnade eld utan lagligt stöd, och av allt att döma utan att ha attackerats av några bybor. Man menar att den lokala regeringen planerat och genomfört aktionen för att eliminera människorättsaktivister i byn. Man har överklagat domarna mot byborna och söker även en rättvis rättslig lösning på hela händelsen.

Under den tid som gått sedan massakern har regimen inte gjort något för att vare sig lösa den ursprungliga konflikten eller lindra den svåra situation som uppstått då mer än tio familjer blivit av med sina försörjande medlemmar. Kvinnor har fått gå och tigga på gatorna med sina barn, och i stället för att erbjuda hjälp har man förklarat att det anses som störande av den allmänna ordningen att tigga.

Dessutom genomförs fortfarande bevakning, telefonövervakning, genomsökningar, misshandel, arresteringar och andra trakasserier mot byborna, sannolikt i ett försök att hålla dem i skräck och hejda dem från att berätta om sin situation för omvärlden.

Källa, The Epoch Times: http://www.theepochtimes.com/news/6-5-28/42034.html