Råttplåga i Kina
Kinesiska bönder jagar råttor i närheten av byn Bing Hu i Hunanprovinsen. Två miljarder råttor har invaderat deras hem, förstört jordbruksmark och skapat en hälsorisk för människor. (Foto: Mark Ralston/AFP/Getty Images)


Invånarna i Changsha city i kinesiska Hunanprovinsen rapporteras konsumera 3 000 kilo vild orm dagligen. Det betraktas som en av de avgörande orsakerna till den råttplåga som uppstått kring Dongtingsjön och andra områden.

En kinesisk tv-station rapporterar att råttorna i Hunanprovinsen traditionellt sett hållits i schack av deras naturliga fiender, ormar, katter och hökar. Men katterna fångar inte vildråttorna längs inlandssjöarnas kustlinjer, eftersom de inte är av samma typ som de som normalt finns på lantbruken. Hökarna ses sällan vid sjöarna, trots att de varit vanliga de senaste åren.

På grund av att många människor börjat äta ormar har dessa blivit ovanliga i trakten kring Dongtingsjön. Det har medfört att råttpopulationen ökat kring sjöarna till den grad att de numera härskar över de lokala ekosystemen.

Enligt Sanxiang City Express finns det ormförsäljare längs hela West Chang street, den största ormmarknaden i Changsha city. Inom knappt 50 meters radie finns hela 17 affärer som säljer ormar.

Försäljarna påstår att alla ormar är vilda, och att det inte är något lagbrott att äta sådana ormar.

Enligt statistik från Hunanprovinsens djurskyddsförening är Changsha city den största konsumenten av orm.

Nyligen orsakade översvämningar i Hunanprovinsen att Dongtingsjöns yta höjdes. Det fick två miljarder råttor att flytta bort från sjön. Det har skapat den rådande ”råtterrorn”. Experter fruktar att råttorna ska sprida sjukdomar och orsaka allvarliga skador på flodbankar och grödor.

Kinesiska internetanvändare har diskuterat olika lösningar på problemet. Ett förslag var att äta råttorna!

Översatt från” target=”_blank”>engelsk version.

Läs originalartikeln på kinesiska