Rättegång i mjölkskandalen uppskjuten på obestämd tid


Den 10 november skulle förhandlingar ha inletts i det första civilmålet om det melaminförgiftade mjölkpulvret i Kina. Förra fredagen beslutade rätten emellertid hastigt att de skulle skjutas upp. Inget nytt datum har satts.

Zhao Lianhai, som organiserar en grupp med föräldrar till offer för mjölkskandalen, sade att han är säker på att detta har att göra med hans upprop på internet, där han uppmanade offrens familjer och andra engagerade att närvara vid rättegången. Han menar att regimen sköt upp rättegången för att ”visa musklerna”. Föräldrar till offren uttryckte bestörtning över rättens beslut, som inte uppgav några skäl till fördröjningen.

Mer än ett år har gått sedan det förgiftade mjölkpulvret kom till allmänhetens kännedom. Fram till idag har fyra fall accepterats av domstol. Två av dem lämnades in i Hebeiprovinsen, där rätten vägrade att låta det gå till rättegång och i stället beordrade båda sidorna att underkasta sig en medling. De två andra fallen skulle tagits upp i Peking. I det ena skulle förhandlingar ha inletts den 10 november, i distriktsdomstolen i Daxing.

På morgonen den 6 november fick Peng Jian, advokaten som representerar de kärande i fallet, ett meddelande från distriktsdomstolen i Daxing att rättegången skulle skjutas upp. Zhao Lianhai, organisatör för en koalition av familjer till barn som drabbats av njursten av mjölkpulvret, sade att han tror att rättens handlande är riktat mot honom.

– Efter det att jag skickade ut meddelanden på nätet där jag bjöd in offrens familjer till rättegången, fruktade regeringen att det skulle bli för mycket folk på plats, och att de inte skulle klara av situationen. Det här är det första civilmålet i den här frågan och jag hade hoppats att familjerna skulle sluta upp och visa sitt stöd genom att närvara, sade Zhao.

Fallet har även fått mycket uppmärksamhet i media, vilket Zhao hävdar delvis ligger bakom uppskjutningen på obestämd tid.

– De hoppas kunna förhala det här länge och sedan plötsligt och snabbt hålla en rättegång, sade han.

Zhao uttryckte sin ilska och beklagan över regeringens inblandning. Han sade att föräldrar till många av offren planerat att närvara och blev mycket besvikna när rättegången sköts upp.

Modern till ett av barnen som dött till följd av mjölkpulvret, uttryckte sin desperation över att målet fördröjts. Hon berättade om hur hon och hennes make flera gånger rest från sin hemstad i Shandong för att delta i stödmanifestationer och att de varje gång gripits av myndigheterna.

– Min man och jag har försökt resa till Peking flera gånger, men stoppades. Vi har spenderat mycket pengar. Jag vet inte när rättegången kommer att äga rum nu. Det har gått över ett år sedan det förgiftade pulvret avslöjades. Vi har lidit så mycket som föräldrar, men inte kunnat stämma de ansvariga. Varje gång jag tänker på mitt barn känner jag smärta. Jag är så arg, men jag kan inte göra någonting åt det.

Advokaten Peng Jian sade att rätten inte givit några skäl till varför rättegången skjutits upp. Han trodde också att det hade med Zhaos inbjudan på nätet att göra.

Fastän domstolens agerande är lagligt, så är det ovanligt, enligt Peng.

– Rätten sade att jag skulle vänta på ytterligare information. Det är mycket sällsynt att man ändrar ett datum för en rättegång när man väl bestämt det. I civilmål är det ännu mer ovanligt.

Peng tillade att det gått nästan fyra månader sedan rätten accepterade fallet och att även han kände sig hjälplös.

I juli 2009 lämnade fem familjer till offren för mjölkpulverskandalen in stämningsansökningar till distriktsdomstolarna i Daxing, Shunyi, Xuanwu, Xicheng och Fengtai i Peking. Bara två av dessa fall har accepterats av domstolarna. De andra tre fallen har man inte ens svarat på.

Föräldrarna valde att göra ett civilrättsligt mål av det, eftersom den kompensation myndigheterna ursprungligen erbjöd var för låg. Några föräldrar till barn som dog till följd av det förgiftade mjölkpulvret krävde över en miljon yuan i kompensation, men var tvungna att dra tillbaka sina stämningar på grund av de enorma rättegångskostnaderna.

I januari 2009 meddelade Kinas hälsoministerium att uppskattningsvis 296 000 barn i landet skadats av mjölkpulvret. Regeringen har officiellt erkänt sex dödsfall till följd av tragedin. Sedan dess har inga fler officiella rapporter eller uttalanden kommit.

Översatt från: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/25153/