Rätt frukostbröd ger stabilt blodsocker hela dagen


Rätt bröd till frukost ger stabila blodsockernivåer hela dagen, visar en avhandling från Lunds Tekniska Högskola. Det är framförallt sädesslagen korn och råg som är nyttiga att äta på morgonen.

Att fullkornsprodukter är nyttiga har vi vetat länge, men att vissa av dem kan reglera blodsockret hela dagen har inte tidigare varit känt. Påverkan på blodsockret beror på en kombination av lågt GI (glykemiskt index) och en typ av odigererbara kolhydrater som finns i vissa spannmålsprodukter.

– Det är känt att en kolhydratrik frukost med lågt GI kan dämpa blodsockerstegringen efter lunch. Men mina resultat visar att lågt GI i kombination med rätt mängd så kallade odigererbara kolhydrater, det vill säga kostfiber och resistent stärkelse, kan göra blodsockernivån låg och jämn upp till tio timmar och därmed även efter middagen, sade Anne Nilsson, doktorand vid enheten för Industriell näringslära och livsmedelskemi, nyligen i ett pressmeddelande från Lunds Tekniska Högskola.

Anne Nilssons avhandling visar även att personer som ätit en frukost med lågt GI får bättre koncentrationsförmåga under förmiddagen.

Stora svängningar i blodsockernivån kopplas alltmer samman med risk för åldersdiabetes, fetma och hjärt- och kärlsjukdomar. Resultaten kan därför ge värdefull information som sedan kan användas för att skapa en ny generation av fullkornsprodukter med lågt GI som motverkar dessa så kallade vällevnadssjukdomar.

Försöken visade också att man på liknande sätt kan minska blodsockerhöjningen efter frukost genom att äta rätt spannmålsprodukter kvällen innan. Korn uppvisade bäst resultat av de fyra sädesslagen.

I testerna använde sig Anne av kokt korn och hela korn i bröd. Men när kornet maldes till gröt blev effekten sämre, eftersom viktiga strukturer då förstördes. Däremot gick det bra att klippa kornet.

Anne Nilsson har i sin studie även forskat på sambandet mellan mental prestation och blodsockernivån efter måltid.

Försökspersoner fick experimentella frukostmåltider med lågt respektive högt GI, och fick därefter utföra mentala prestationstester. Det visade sig att försökspersoner som ätit låg GI-frukost hade bättre koncentrationsförmåga och arbetsminne (ett slags korttidsminne) än den andra gruppen.

I studien framkom att friska personer med låg glukostolerans; personer som fick en högre blodsockerstegring än genomsnittet efter en måltid, generellt presterade sämre.

– Resultaten pekar på att personer som har stora svängningar i blodsockernivån löper större risk att brista i kognitiv förmåga överlag, påpekar Anne Nilsson.

I studierna framkom även att rätt spannmål kan ha positiv påverkan på det metabola syndromet, som är ett tillstånd med allvarlig risk för diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar. Det metabola syndromet kännetecknas av bland annat förhöjda blodsocker- och insulinnivåer, förhöjda blodfetter, högt blodtryck och bukfetma.

När man äter odigererbara kolhydrater jäser de i tjocktarmen. Denna bakteriella process visade sig ha gynnsam effekt på en rad riskfaktorer som förknippas med det metabola syndromet, såsom inflammation och kroppens känslighet för insulin. Att äta odigererbara kolhydrater är också mer mättande på grund av jäsningsprocessen.

Fakta om GI

Glykemiskt Index (GI) är ett mått på hur snabbt blodsockernivån höjs efter att man ätit livsmedel som innehåller kolhydrater. Hur snabbt höjningen sker beror på hur lång tid det tar för kroppen att bryta ner kolhydraterna i tarmen till glukos och sedan ta upp glukosen i blodet. När man ätit produkter med lågt GI stiger blodsockret sakta och insulinpåslaget blir lägre. Mat med låg GI har flera hälsofördelar.

Odigererbara kolhydrater är kolhydrater som inte bryts ner i tunntarmen, utan når tjocktarmen där de blir näring åt tarmens bakterier. Då startar en jäsningsprocess där det bildas olika komponenter, till exempel kortkedjiga fettsyror.

Källa: Lunds Tekniska Högskola