Rasrisk i Götaälvdalen i månader
Vattnet i Göteborg med omnejd har sjunkit undan en del sedan förra veckan då denna bild togs, men nu ökar istället risken för ras. (Foto: Björn Larsson Rosvall / SCANPIX SWEDEN)


Vattnet i väst sjunker sakta tillbaka – men risken för ras blir långlivad. "Minst ett par månader till", säger geotekniker Åke Johansson till TT. SGI ska sätta in flygspaning på låg höjd, en mycket ovanlig åtgärd.

SMHI:s vädervarning är i dag betydligt mindre dramatisk än under den senaste veckan. Nu gäller höga flöden och inte extrema som tidigare, vattenstånd som kulminerat och att vattnet har börjat sjunka undan.

Omkring tio millimeter regn i området förutspåddes visserligen för dygnet mot måndagen, men det är en mängd som inte väntas ställa till förnyade problem.

I takt med att vattnet rinner undan, accelererar i stället riskerna för ras och skred. Ju snabbare avrinning – desto större fara.

Risken för skred i Göta Älvdalen bedöms ännu inte som akut, men ändå så stor att Statens geotekniska institut (SGI) ska sniffa på låg höjd med flygplan för att bedöma läget. Det är en extraordinär åtgärd, som sällan tillämpas av myndigheten.

Dagens planerade uppstigning fick emellertid ställas in, på grund av att molnen låg lågt i Älvdalen. Piloten avrådde då sikten redan var dålig och det dessutom aviserades snöblandat regn senare under dagen.

– Vi försöker igen så fort vädret tillåter, förhoppningsvis redan under måndagen, säger geotekniker Åke Johansson som är den som ska ta en titt från luften.

Han poängterar att det alltid finns en viss skredrisk i Göta Älvdalen liksom det finns i alla icke förstärkta slänter ner mot vattendrag.

– Men risken är förhöjd nu, vilket betyder att det som låg på marginalen tidigare ligger ännu mer på marginalen nu, säger han.

En permanent koll av älvslänterna görs av de lotsar som bistår båtar mellan Göteborg och Trollhättan.

– De vet hur det ser ut och kan lätt notera förändringar och rapportera om något är märkligt, säger Åke Johansson.

Förutom flygspaningen ämnar SGI-personal att göra en inspektion från båt på torsdag.

– Då kan vi gå in riktigt nära och stanna och titta, säger Åke Johansson.

Han bedömer att den förhöjda risk som är följden av den senaste tidens nederbörd kommer att bestå i minst ett par månader framöver.

Myndigheten planerar dessutom ytterligare ett par flygturer under denna period.