Rapport om Zhou Yongkangs arrestering: Typexempel på maktkampen i Beijing, del 1
Kinas premiärminister Wen Jiabao (t.v.) går bakom Chongqings partiledare Bo Xilai under öppningssessionen av den Nationella folkkongressen i Folkets stora sal i Peking den 5 mars 2012. Den 14 mars gjorde Wen en del yttranden vid en presskonferens, som uppfattades som ett angrepp på Bo Xilai, och den 15 mars avskedades Bo från sin partipost. (Foto: Liu Jin/AFP/Getty Images)


Publiceringen av nyheten att förre säkerhetschefen Zhou Yongkang är fängslad och under utredning är det senaste draget i en långvarig maktkamp på högsta nivå inom det kinesiska kommunistpartiet.

I samma stund som USA:s vicepresident Joe Biden besökte den kinesiske ledaren Xi Jinping den 4 december, släppte flera kinesiska nyhetssajter med bas utanför Kina, som anses lojala mot tidigare partiledaren Jiang Zemin, nyheten om att Zhou utsatts för ”shuanggui”, ett system av frihetsberövande och förhör som partiet använder mot sina egna tjänstemän. Zhous fru sägs sitta i husarrest, och hans son, Zhou Bin, har förhörts.

Publiceringen av dessa artiklar tyder på att Jiang Zemin och hans lojala anhängare har övergett Zhou Yongkang, deras tidigare starke man, för att säkra sin egen överlevnad.

De använde också rapporter i media för att attackera sina politiska fiender, förre premiärministern Wen Jiabao, och förre partiledaren Hu Jintaos tidigare privatsekreterare, Ling Jihua, vars son dog i en misstänkt Ferrari-krasch i fjol. Rapporterna i media uppgav att Wen och Ling skulle bli Xi Jinpings nästa mål i antikorruptionskampanjen.

Wen Jiabao och Ling Jihua ses av Jiangs fraktion som bittra fiender eftersom de har störtat höga tjänstemän som är lojala mot Jiang Zemin, vilket allvarligt skadat deras maktstruktur och omintetgjort Jiang-fraktionens kupplaner mot Xi Jinping.

Den fallne tidigare politbyråmedlemmen och partisekreteraren i Chongqing, Bo Xilai, var både Zhou Yongkangs och Jiang Zemins skyddsling. Bo var tänkt att ersätta Zhou Yongkang i politbyråns ständiga utskott efter dennes pension vid 18:e partikongressen i fjol. De hade också planer på att Bo skulle bli den framtida ledaren för kommunistpartiet.

Men allt detta gick om intet när Bos högra hand, Wang Lijun, sökte skydd från Bo på USA:s konsulat i Chengdu i februari 2012. Wang påstås ha avslöjat mycket skadliga hemligheter, däribland information om en komplott med syfte att avlägsna Xi Jinping genom en kupp.

Efter denna händelse sade Wen Jiabao på en presskonferens vid avslutning av den nationella folkkongressen den 14 mars 2012: ”De resultat som vi uppnått kan gå förlorade. En historisk tragedi som kulturrevolutionen kan inträffa igen”.

Bo Xilai hade i Chongqing försökt återuppliva en passion för maoismen, och en vanlig kritik mot honom var att det fanns antydan om kulturrevolution i hans politik i Chongqing. Wens hänvisning till kulturrevolutionen var i själva verket en förtäckt attack mot Bo Xilai, vilket stod klart lite senare under det tre timmar långa mötet.

Som svar på
en fråga sade Wen: ”Chongqings nuvarande lokala partikommitté och kommunstyrelse måste på allvar tänka efter och lära av Wang Lijun-incidenten”. Sedan refererade Wen omedelbart till partiets centralkommittés möte 1978 som förnekade att kulturrevolutionen hade fört in Kina på en väg mot modernisering och reformer. Wen kopplade de lärdomar som kunde dras av Wang Lijun-affären – en skam som gällde Bo Xilai särskilt – till avståndstagandet från kulturrevolutionen.

Nästa dag, den 15 mars, avskedade Hu Jintao, Wen Jiabao och Xi Jinping gemensamt Bo Xilai från hans partipost i Chongqing.

År 2007 hade Bo Xilais befordran till vice premiärminister under den 17:e partikongressen stoppats på grund av Wen Jiabaos och vice premiärminister Wu Yis starka motstånd. Wen påstås ha tyckt att Bo inte var en lämplig kandidat på grund av de många internationella stämningar för tortyr som hade lämnats in mot honom av Falun Gong-utövare. Bo, som på den tiden var Kinas handelsminister, degraderades senare till posten som kommunistpartichef i Chongqing år 2007.

Bo Xilais uteslutning i mars i fjol störde allvarligt Jiang Zemins planer som gick ut på att Bo skulle fortsätta Jiangs förföljelsepolitik mot Falun Gong och mörklägga hans brott.

Enligt personer med insyn i ärendet planerade Jiangs fraktion ursprungligen under den 18:e partikongressen att få Bo Xilai invald i politbyråns ständiga utskott och göra honom till sekreterare för politisk-rättsliga utskottet – det partiorgan som kontrollerar polisen, den väpnade polisen, underrättelsetjänsten, domstolar, advokater, åklagarämbetet, fängelser och arbetsläger. De skulle sedan, efter två års förberedelser, ta makten med hjälp av sin kontroll över den väpnade polisen och arrestera Xi Jinping.

Före den 17:e partikongressen fick Hu Jintao hjälp av Ling Jihua att avlägsna Shanghais partichef Chen Liangyu, Jiang Zemins val av efterträdare som partiets generalsekreterare, vilket allvarligt störde Jiangs fraktion. Fraktionen hade inget annat val än att hitta en annan efterträdare, och bestämde sig slutligen för Bo Xilai, som hängivet följde Jiang Zemin i förföljelsen av Falun Gong.

År 2011 fick Ling Jihua centrala disciplinutskottet att undersöka Wang Lijun, vilket resulterade i att Wang Lijun och Bo Xilai blev fiender. Än en gång hade Ling omintetgjort Jiang-fraktionens planer på att hålla sig kvar vid makten.

Tre dagar efter att Bo Xilai avlägsnats från posten som Chongqings partisekreterare, dödades Ling Jihuas son, Ling Gu, i en Ferrari-krasch som refererades i media över hela världen och ifrågasattes av många på grund av att detaljerna mörklades.

Hongkongs Frontline magazine (Qian Shao) sade nyligen i en rapport att Ling Gus krasch var mycket märklig, definitivt inte en vanlig bilolycka, utan snarare ett politiskt mord. Rapporten citerade källor på hög nivå i Peking som säger att Ferrari-olyckan i själva verket var ett politiskt mord på Ling Jihuas son. Enligt tidningen ämnade Zhou Yongkang och Zeng Qinghong (också en tidigare medlem i politbyråns ständiga utskott och nära allierad till Jiang Zemin) skicka ett meddelande till ledare på högsta nivå för att släppa Bo Xilai.

Epoch Times rapporterade tidigare i år i en exklusiv artikel om miljardären Xu Chongyang från Wuhan, som hade fängslats 2011 och torterats under Bo Xilais ”slå mot svarta”-kampanj i Chongqing. Xu tvingades av de politisk-rättsliga utskotten i Peking och i Hubeiprovinsen att avlägga bekännelser.

Under upprepad tortyr erkände Xu tre saker:
1. att han hade tagit emot hemliga order från Hu Jintaos ”mest betrodda politiska fixare” Ling Jihua;
2. att han är en Falun Gong-utövare;
3. att han också tog emot direktiv från den amerikanska underrättelsetjänsten.

Bo Xilais syfte var att göra Xus fall till ett bergsäkert fall med vilket han kunde angripa Ling Jihua, Falun Gong, och den amerikanska regeringen.

Xu Chongyang sade till Epoch Times att hans fall var en del av Jiang-fraktionens komplott mot Hu Jintao, Wen Jiabao, och Ling Jihua.

Läs den ursprungliga kinesiska artikeln

Översatt från engelska