Rapport om organstölder i Kina
Människorättsadvokaten David Matas (till höger) och förre parlamentsledamoten i Kanada, David Kilgour, har uppdaterat sin rapport om organstölder från Falun Gong-utövare och dödsdömda fångar i Kina. "Så fort en kund (organmottagare) anländer till Kina, dödas någon för organets skull” sade Matas till journalister under en presskonferens. (Foto: Epoch Times/Chun Zhu)


Kanadensarna David Kilgour, före detta parlamentsledamot, och juristen David Matas, som undersöker anklagelserna om organstölder från levande Falun Gong-utövare i Kina har nu uppdaterat den uppmärksammade rapport de presenterade förra året. Den heter direktöversatt från engelska ”Blodig skörd – uppdaterad rapport över anklagelserna om organskörd på Falun Gong-utövare i Kina”.

Kilgour och Matas drar i rapporten slutsatsen att Falun Gong-utövare och dödsdömda fångar i Kina dödas för sina organs skull. ”Så fort en [organ]mottagare anländer till Kina, dödas någon för organets skull, vare sig det är en fånge som dömts till döden eller en Falun Gong-utövare, och de har denna stora tillgång på folk i fängelse som väntar på att dödas för organdonation”, står det att läsa i Scientific American den 31 januari.

I den uppdaterade rapporten har författarna samlat ännu mer bevis som styrker anklagelserna om organskörd. Till exempel har de gjort intervjuer med organmottagare från olika länder, där de hävdar att organtransplantationerna förrättas i näst intill hemlighet, som om ett brott som behöver mörkläggas. De fick således inte veta identiteten på donatorerna och heller skrivna medgivande från dem eller deras familjer.

Kilgour och Matas har dessutom lagt till information från Edward McMillan-Scott, Europaparlamentets vice ordförande, som varit i Kina för att undersöka anklagelserna om organstölderna. Han intervjuade där två vittnen, varav ett av dem svarade att han definitivt kände till om organskördsläger och kände personer som skickats till dem. ”Han hade sett liket efter en vän, en Falun Gong-utövare, som hade hål i kroppen där organen hade avlägsnats”, står att läsa i rapporten.

Det finns ett stort antal internerade Falun Gong-utövare som vägrat att uppge sina namn och som sedan bara försvunnit, vilket indikerar att detta har att göra med organskörden. I rapporten kan man läsa om 41 500 oförklarade organtransplantationer – där inga uppgifter om namn finns – från 2000 till 2005. Eftersom organen inte kommer från avrättade dödsdömda, hjärndöda eller donatorer inom familjen antar Kilgour och Matas att de har att göra med förföljelsen av Falun Gong – som började 1999 och ännu pågår. Det som pekar på detta, menar de, är också att många fängslade Falun Gong-utövare får gå igenom organ- och blodtest, vilket inte görs på andra fångar. De skriver också att Falun Gong-utövare behandlas extremt dåligt och utsätts för misshandel och tortyr. Därför anser de inte det troligt att undersökningen görs för deras hälsas skull.

I rapporten kan man också läsa om flera personer som låtsades vara i behov av organtransplantation. En av dem ringde till cirka 80 olika sjukhus i Kina och talade med sjukhuspersonal. Tio av dem medgav att de har en organbank av Falun Gong-utövare. 14 uppgav att organ kommer från dödsdömda fångar. När uppringaren frågade sjukhusen var organen kommer ifrån sade tio av dem att detta är hemligt och något man inte kunde avslöja över telefon. En annan person ringde upp nära 40 olika sjukhus – varav fem uppgav att organ kommer från Falun Gong-utövare. Samma person ringde upp 36 olika interneringscentra och domstolar i Kina – varav fyra medgav att de använder Falun Gong-utövares organ. En tjänsteman i staden Mishan sade att man hade fem eller sex manliga Falun Gong-utövare under 40 år tillgängliga som donatorer.

Efter att man släppte den första versionen av rapporten den 6 juli 2006 har Kilgour och Matas rest runt var för sig eller tillsammans i nästan 30 länder i världen för att uppmärksamma organskörden och nå ut till offentligheten med sina bevis. Samtidigt har de funnit nya bevis till undersökningen.

Regimen i Kina gav respons till den första versionen av rapporten. Men mestadels var det attacker mot Falun Gong och det framfördes inga sakliga argument som motsade anklagelserna om organskörd på Falun Gong-utövare. ”Det faktum att Kinas regering lägger fokus på att attackera Falun Gong i sitt svar på vår rapport stärker analysen i rapporten. Det är denna typ av attacker som i Kina möjliggör kränkningarna av Falun Gong-utövarnas grundläggande mänskliga rättigheter”, svarar Kilgour och Matas i sitt svar till Kinas regering (som återfinns som bilaga till rapporten).

”Vi tror att det har pågått och fortsätter än i dag – en storskalig organstöld från ofrivilliga Falun Gong-utövare”, är slutsatsen som författarna till rapporten drar.

Rapporten

Den reviderade rapporten ”Bloody Harvest – Revised Report into Allegations of Organ Harvesting of Falun Gong practitioners in China” släpptes den 31 januari och finns att ladda ner gratis på: www.organharvestinvestigation.net

Uppdaterad 2007-02-10