Rapport från Europaparlamentets vice ordförande om organskörd i Kina
Edward McMillan-Scott


Europaparlamentets vice ordförande, Edward McMillan-Scott, som även är rapportör för EU:s nya organ för demokrati och mänskliga rättigheter, mötte den 21 maj två Falun Gong-utövare i Peking under sin faktainsamlingsresa till Kina. Han reste dit för att personligen undersöka förföljelsen av Falun Gong, i synnerhet anklagelser om organskörd utförd på levande Falun Gong-utövare. Nedan följer en svensk översättning av rapporten i sin helhet.

Organskörd i Kina

Vittnesmål upptaget vid ett möte med två Falun Gong-utövare, Niu Jinping och Cao Dong, i Peking, Kina, 21 maj 2006.

Edward McMillan-Scott, ledamot av och vice ordförande i Europaparlamentet, som utnämnts till rapportör för EUs nya instrument för demokrati och mänskliga rättigheter, genomförde mötet tillsammans med sin assistent Jennifer Forrest. Närvarande var även Steve Gigliotti, Cao Dong (36 år), Niu Jinping (52 år), hans två och ett halvt år gamla dotter samt en tolk. Mötet ägde rum på ett litet oansenligt hotell i ett försök att värna om utövarnas säkerhet.

McMillan-Scott förklarade att han hade kommit till Kina för att undersöka förföljelsen av Falun Gong-utövare, och särskilt för att få reda på mer om anklagelserna om organskörd. Mötet filmades av Jennifer Forrest. Man filmade ryggarna på de två utövarna och ansiktet på Niu Jinping, som inte brydde sig om att han kunde identifieras på filmen. Tolken höll sig utanför bild (han arresterades efter mötet och förhördes i sju timmar. Därefter beordrades han av polisen att inte kontakta USAs ambassad eller media).

Cao Dong berättade för McMillan-Scott att han började utöva Falun Gong 1995, innan förföljelsen hade börjat. Han drogs till Falun Gong på grund av dess fredliga principer och positiva hälsoeffekter. Han hävdade att ett återkommande ögonproblem botats genom utövandet av Falun Gong. Han förklarade att han varit gift i fyra år. Nio dagar efter bröllopet arresterades hans fru (Yang Xiaojing) för att hon utövade Falun Gong. Hon satt två år i fängelse. En vecka efter att hon släppts fri arresterades han. När han släpptes efter ett år arresterades hon igen. Under fyra års äktenskap hade de bara varit tillsammans i tre veckor. När Cao Dong var i arbetsläger tvingades han se på videofilmer som förtalade Falun Gong flera timmar åt gången, blev berövad sömnen och tvångsmatades av polisen. Hans fru hade liknande upplevelser.

Cao Dong är för närvarande arbetslös, han får inget jobb eftersom han utövar Falun Gong. Han hade tidigare varit turistguide och återgav de lögner regimen insisterat på att han skulle berätta för turister om bland annat Himmelska Fridens Torg.

I arbetslägret beordrades han tillverka jadesmycken för export till Europa och tvingades arbeta långa pass under fruktansvärda förhållanden. Han sade att av 2 000 fångar var 100 Falun Gong-utövare. Trettio till fyrtio fångar delade på en liten cell.

Han återgav detaljer kring hur han arresterades. Han sade att han satts i en specialavdelning i fängelset, reserverad för Falun Gong-utövare och tibetanska buddhister. Behandlingen av dessa två grupper var mycket värre än den som andra fångar utsattes för. De andra internerna beordrades uttryckligen av polisen att bevaka dem och se till att de inte fick sova. Polisen försökte ofta få utövare att skriva på ångeruttalanden där de tog avstånd från sin tro på Falun Gong. I samma fängelse fanns även dissidenter som hade arresterats under studentupproret på Himmelska Fridens Torg 1989.

Edward McMillan-Scott frågade om han visste om några organskördsläger i Kina. Cao Dong svarade att han definitivt kände till dem, och att han kände människor som hade skickats till dem. Han hade sett liket av en av sina vänner, en Falun Gong-utövare, som hade hål i kroppen där man tagit ut organen.
 
McMillan-Scott frågade om utövarna utsatte sig för fara genom att träffa honom. Båda svarade ja. McMillan-Scott gav dem båda sitt visitkort och sade att om de råkade ut för problem efter mötet skulle de ringa honom så att han kunde hjälpa till.

Niu Jinpings fru är i fängelse. Hon ammade fortfarande när hon arresterades. Upprepade gånger har hon torterats och utsatts för skoningslösa hjärntvättsmetoder. Hon misshandlas ofta mer än 20 timmar åt gången för att tvinga henne att ta avstånd från Falun Gong. Som resultat har hon förlorat hörseln. Niu Jinping visade McMillan-Scott på en karta den exakta positionen för det läger där hon befinner sig. Han har också ett kvitto på 100 000 yuan som han har betalat för att hon skulle släppas från arbetslägret. Han visade också det brev han skrivit till polisen med klagan över den olagliga arresteringen av hans fru.

Han beskrev i detalj de tortyrmetoder hans fru utsatts för. Hon hade bundits vid en träbänk i en onaturlig ställning och lämnats där i flera timmar, berövats sömnen, hängts upp i taket med ett rep runt halsen samtidigt som tårna bara precis nuddade golvet, och lämnats så i flera timmar.

Niu Jinping hade träffat sin fru i tio minuter på fyra månader. Vid några tillfällen hade han informerats dagen efter besöksdagen om att han kunde ha träffat henne.

Han visade upp brännskador som han fått av elektriska batonger medan han var i fängelse och han berättade om tiden han tillbringat på mentalsjukhus efter att ha anklagats för att vara galen. Han tvingades där att ta kombinationer av starka mediciner. En läkare som trodde på att han inte var galen hjälpte honom till slut att bli frisläppt.

Niu Jinping är också arbetslös. I Kina måste polisen skriva under ett intyg att du är arbetsför för att arbetsgivare ska få anställa dig. Att utöva Falun Gong anses av regimen göra dig oförmögen att arbeta, och utövare förvägras därför detta dokument. Som resultat av detta har Niu Jinping tvingats sälja sitt hem och leva på pengarna från försäljningen. Han sade att han hade tur jämfört med många andra utövare som inte ägde sina hem och lämnades utan någonting att leva av, eftersom polisen i många fall även tog alla deras ägodelar.

När Himmelska Fridens Torg och årsdagen den 4 juni kom på tal förklarade Niu och Cao att de och andra Falun Gong-utövare rutinmässigt arresteras inför alla nationella kinesiska helgdagar och förhörs av polisen. McMillan-Scott frågade Niu Jinping om det fanns något upproriskt hos Falun Gong. Han svarade nej.