Rädslominnen kan suddas bort från hjärnan


Rädsla och fobier begränsar många människors liv. Nu har svenska forskare sett att rädsla kan suddas ut ur människans hjärna. Upptäckten kan innebära att många människor som lider av rädsla kan få effektivare hjälp.

Doktoranden Thomas Ågren vid instutionen för psykologi vid Uppsala universitet har under ledning av professorerna Mats Fredrikson och Tomas Furmark visat att man kan sudda ut nybildade känslominnen i människans hjärna.

Det finns några plågsamma former av rädsla. En form av svår rädsla är panikångest, ett tillstånd som kommer över den drabbade plötsligt och till synes utan anledning. Det kan ta flera år av terapi för att övervinna panikångest, men den nya upptäckten kan innebära att många människor kan få snabbare hjälp.

– Resultaten kan vara ett genombrott för forskningen om minne och rädsla. I förlängningen kan de nya resultaten innebära förbättrade behandlingsmetoder för miljontals människor i världen som lider av ångestproblem som fobier, posttraumatisk stress och panikångest, säger Thomas Ågren i ett pressmeddelande.

Amygdala, eller mandelkärnan som den också kallas på grund av sin mandelformade struktur, är ett område som ligger djupt inne i vardera tinningloben. Amygdala har betydelse för människans förmåga att bearbeta känslomässiga stimuli från alla sinnen och är den del av hjärnan som vanligen lagrar rädslominnen.

Vid inlärning skapas ett varaktigt långtidsminne med hjälp av en konsolideringsprocess då proteiner ansamlas hjärnan.

”När vi minns något blir detta minne instabilt för ett tag och återbildas sedan i en ny konsolideringsprocess. Man kan därför säga att vi inte minns vad som ursprungligen hänt utan vad vi mindes senaste gången vi tänkte på det som hänt”, förklarar forskarna.

Men det går att påverka innehållet i minnet genom att störa återbildningsprocessen.

När forskarna lät deltagarna i studien se en neutral bild samtidigt som de fick en elektrisk stöt väcktes känslan av rädsla. Sedan visades bilden igen för att aktivera rädslominnet men utan den obehagliga stöten.

När experimentgruppen fick se upprepade visningar av bilden stördes återbildningsprocessen av rädslominnet.

För deltagarna i en kontrollgrupp fick återbildningsprocessen avslutas innan de såg samma upprepade visningar av bilden.

När man förhindrade att det gamla minnet åter kodades till långtidsminnet försvann rädslan som tidigare förknippats med bilden i experimentgruppen. Minnet från det som skrämt dem förvandlades till något neutralt när man störde återbildningsprocessen.

Med hjälp av en magnetkamera kunde forskarna se att spåren efter rädslominnet försvann från amygdala.

Studien har nyligen publicerats i den vetenskapliga tidskriften Science.