Radioaktivt utsläpp har mätts i Kiruna


Strålsäkerhetsmyndigheten i Sverige och myndigheter i Norge och Finland har upptäckt radioaktivt utsläpp av ämnet jod-131.

I Kiruna har den svenska Strålsäkerhetsmyndigheten mätt låga halter av jod-131, men nivåerna ska vara så låga att det inte ska vara någon fara för människor eller miljö.

Enligt den finska Strålsäkerhetscentralen uppmättes små mängder radioaktivt jod-131 vid alla luftfilterstationen i Finland mellan den 16-23 januari.

Enligt vindriktningar och väderrapporter kommer utsläppen från sydost.

–Troligtvis kommer utsläppen från ett sjukhus, ett kärnkraftverk eller isotopproduktion, säger Karin Lindh, utredare på svenska Strålsäkerhetsmyndighetens beredskapsenhet.

Myndigheterna har inte fått några rapporter om utsläpp. Men Finland har kontaktat den ryska systermyndigheten, Rusatom för att reda ut var jod-131 kommer ifrån, säger Karin Lindh.

Jod-131 är en kortlivad radioaktiv isotop med en halveringstid på cirka åtta dagar. På sjukhus används den vid cancerbehandling.