Radioaktivt regnvatten i Helsingfors


Prover visar att regnvattnet i Helsingfors innehöll höga halter av radioaktivt tritium i början av året.

Yle rapporterar att Strålsäkerhetscentralens prover visar att halterna var över tio gånger högre än normalt januari-mars i år. Man utreder nu varför. Tänkbara orsaker kan vara kosmisk strålning, ett kärnkraftverk, hantering av tritium vid medicins forskning eller från industrin där tritium används som spårämne.

Ämnet är farligt vid förtäring, tritiumhalterna är dock lägre än den tillåtna gränsen för hushållsvatten. Det är bara i Helsingfors som man under perioden uppmätt de höga tritiumhalterna.