Rabiessmittad fladdermus i Finland
För första gången har en rabiessmittad fladdermus hittats i Finland. (Foto: AFP/Scinece/F.T. Muijres, Lund University)


För första gången har rabiesvirus påträffats hos fladdermöss i Finland. Det var i samband med ett övervakningsprojekt man upptäckte det infekterade djuret.

Det är väl känt att fladdermöss kan infekteras med lyssavirus och i flera länder i Europa har infekterade djur påträffats, rapporterar Smittskyddssintitutet på sin informationssida den 19 augusti.

Nu har man alltså för första gången även påvisat fladdermusrabies nära Åbo i sydvästra Finland.

I samband med ett övervakningsprojekt infångades fladdermusen som var av arten vattenfladdermus (Myotis daubentonii). Aktiv övervakning innebär att levande fladdermöss fångas och efter provtagning på blod och saliv släpps djuret i det fria. 

Dessvärre visade det sig i det aktuella finska fallet att fladdermusen bar tecken till sjukdom och avlivades därför efter provtagningen. 

Laboratorieanalysen visade att fladdermusen bar på European Bat Lyssavirus 2 (EBLV-2). 

Viruset förekommer i sju olika genotyper. Genotyp 1 är klassiskt rabiesvirus och genotyp 5 och 6 (EBLV-1, EBLV-2) är de typer som man påvisat hos europeiska fladdermöss.

Vid mycket sällsynta fall kan viruset infektera andra djur och även människor och framkallar då en sjukdom som kliniskt inte kan skiljas från klassisk rabies. 

De personer som kommit i kontakt med den infekterade fladdermusen i Finland har nu fått behandling för att undvika att bli smittad. 

I Sverige har man under åren 2008-2009 gjort en aktiv övervakning med insamling av saliv och blod från levande fladdermöss. Det är ett samarbetsprojekt mellan Smittskyddsinstitutet och Statens Veterinärmedicinska Anstalt med stöd av externa fladdermusforskare. I slutet av året förväntas analysresultaten vara klara.

I vårt land är samtliga arter av fladdermöss fridlysta. Fladdermöss trivs med att bo i närheten av människor och är normalt fredliga djur. 

Smittskyddsinstitutet råder oss att använda handskar om man av någon anledning måste ta i en fladdermus.

Den som utsätter sig för flitig kontakt med fladdermöss, såsom fladdermusforskare bör ta rabiesvaccination i förebyggande syfte.

Läs tidigare artikel om rabies :
http://www.epochtimes.se/articles/2008/12/13/16266.html