Rabbi Kushners betraktelser över livets besvikelser


Finns det några människor som aldrig är besvikna på livet?
– Ja, det finns det och jag tycker verkligen synd om dem, hävdar rabbin Harold Kushner, författare till boken ”Overcoming Life’s Disappointments” (Komma över livets besvikelser).

Kushners bok, publicerad av förlaget Knopf 2006, är den senaste av hans otaliga bidrag till de litterärt och andligt intresserade i ett försök att öka heligheten och tryggheten i världen som Kushner anser lider av ”helighetsbrist”.

På Skirballs kulturcentrum i Los Angeles föreläste Kushner den 6 september för en publik som ville ta del av hans visdom, både vetenskapligt och praktiskt. Oklanderligt klädd och förnäm i sin framtoning hade han ändå en mjuk vänlighet i rösten och både tröstade och underhöll publiken då han talade om svåra livssanningar. Budskapet som Kushner för fram är detsamma som i hans internationellt kända bok, ”When bad things happen to good people” (När dåliga saker händer bra människor), publicerad 1981 och översatt till 12 språk.

Kushners senaste arbete fokuserar på den bibliska läraren och ledaren Moses:

– Att betrakta Moses som triumferande är ett misstag, sade Kushner och betraktade en av de största hjältarna från den bibliska traditionen från en annan vinkel.

Han beskrev istället Moses som regelbundet konfronterad med frustration och besvikelse.

– Jag behöver inte studera Moses liv för att lära mig hur man delar på havet. Jag behöver studera Moses liv för att lära mig hur man misslyckas utan att känna sig misslyckad, sade Kushner och fortsatte:

– När du förstår att någonting du offrat allt för inte kommer att fungera, låt då inte det övertyga dig om att du är misslyckad.

Kushner illustrerar sitt budskap med att använda personliga anekdoter och bibliska referenser och lär ut att ”Drömmen om perfektion måste ge efter för den realistiska drömmen”.

Medkänslan i hans röst kommunicerade lika mycket som de sagda orden. Han utvidgade sitt budskap om besvikelse till att även diskutera känslan av att vara besviken på andra och på Gud och uppmanade människorna att inte tillåta aggressioner förhindra möjliga försoningar i deras relationer.

– Ge inte upp hoppet om dem, sade han mjukt och illustrerade sin djupa förståelse och tacksamhet för både ilska och förlåtelse.

Rabbi Harold Kushner…

… är rabbi från Massachusetts synagoga och har tilldelats otaliga hedersdoktorat och utmärkelser. 1995 hedrades han som en av 50 människor som har gjort världen till en bättre plats under de senaste 50 åren.

Böcker översatta till svenska:

”När livet gör oss illa”, 1986
”Vem behöver Gud”, 1993
”Till livet!”, 1994

Tilläggsrapportering av Julie Pelc, för Epoch Times.

Översatt från engelsk version.